ihracatklubusorulari

Friday, September 22, 2006

17

Re: [ihracatklubu] ACİL YARDIM
Bence hiç zorlamadan,imalatçi gozuken firmadan KDV li normal fatura ile ihrac eden firmaya satın ve ihracatci firma ;ya iade alana kadar yada varsa odeyecegi KDV den mahsup edene kadar mecburen imalatçi firma KDV yi odesin.fazla kariştirmadan vergi dairelerinde vs problem çikatrmadan boylece halledin derim naçizane
saygilar
Niyazi SOYDAN
http://www.elis.com.tr/
DEĞERLİ ARKADAŞLAR,
TÜRKİYEDE OTOMOBİL FİYATLARI MALUM, ALMANYADAN OTOMOBİL İTHAL ETMEK İSTEDİĞİMİZDE BUNUNLA İLGİLİ OLARAK GELEBİLECEK VERGİLER NELERDİR? AŞAĞI YUKARI KESTİREBİLİYORUM AMA SİZLERİN TECRÜBE VE BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAK İSTERİM.
HEPİNİZE İYİ ÇALIŞMALAR, VE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
NOT: YAŞ SINIRLAMASI, KDV VE ÖTV GİBİ TÜM AYRINTILARI BELİRTİRSENİZ SEVİNİRİM....
Re: [ihracatklubu] bilgi talebi !! vesaik mukabili,,,
Kabul Kredili Vesaik Mukabili işlem yapiyorsunuz.Tabii ki consignee kısmına Poliçeye aval verecek bankanin adını, notify kısmına da alıcı firmanın adını yazacaksınız. Ayrıca bir de POLICE duzenleyip diger evraklarla birlikte bankanıza ibraz edeceksiniz. Bu policede de borclu ALICI,Avalised by Banka olacak. Police ornegini bankanızdan temin ediniz ve Bankaya evrakları ibraz ederken evraklarla birlikte policeyi de verip TALIMATINIZDA "policenin alıcı tarafından kabul ve xxx bankanın avalini muteakip evrakların alıcıya teslim edilebilecegini ACIK ve NET olarak bildiriniz.
Saygılarımla
Niyazi SOYDAN
www.elis.com.tr
RE: [ihracatklubu] OTOMOBIL ITHALATI
Daha önce çalışmış olduğum şirkette Almanya’dan firma olarak tek bir araba ithal etmiştik.Araba ithalatından Yeşilköy’DE BULUNAN ÖZEL BİR İHTİSAS GÜMRÜĞÜ SORUMLU Bu işlem başlı başına bir uzmanlık istediğinden, biz o zaman için her zaman çalıştığımız gümrükçü ile değil de , bizzat bu işleri yapan bir gümrükçü bulmuştuk. Gerçi geçen zaman zarfında, otomobil ithalatı ile ilgili mevzuatta değişiklikler olmuş olabilir ama o zaman için arabanın maliyeti bize toplamda oldukça düşük kalmıştı.
Yine de size tavsiyem gümrükçünüz ile istişare etmeniz
bence genele gönderilsin hepimiz istifade edelim saygılar
Serkan
Re: [ihracatklubu] Yurt Dışı Bayilik Anlaşma Örneği 
ben de genele gönderilmesini rica edecektim..
şimdiden teşekkür ediyorum...
RE: [ihracatklubu] ACİL YARDIM
Gümrüklere verilen fatura üzerinde yazılıp ta beyannameye aktarılmayan veya eksik aktarılan bilgiler (imalatçı firma adı gibi yada ticaret yapılan ülke ile malın gideceği ülke gibi bilgiler ) gümrüklerce kabul edilecektir diye bir bilgi aldım.
Bununla ilgili olarak elinde bilgi/genelge vs… olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim..
Uygar
ACİL YARDIM
5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63. maddesi hükümleri gereğince fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede sistem üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, “kapanmış” statüdeki gümrük beyannameleri ile ilgili olarak, eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, beyannamenin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak yapılan düzeltmeler için Gümrük Yönetmeliği’nin 127. maddesinin son fıkrasında belirlenen usul dairesinde işlem yapılacaktır. Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebiyle hiçbir şekilde Hata Bildirim Formu gönderilmeyecektir.
6. İhracat beyannameleri üzerinde fiili ihracat gerçekleştikten sonra 5. maddede belirtilen şekilde yapılan düzeltmelerin,
a) 22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”
35 no.lu “Brüt Ağırlık (kg)”
38 no.lu “Net Ağırlık (kg)”
42 no.lu “Kalem Fiyatı”
başlıklı beyanname alanlarından biri veya daha fazlası ile ilgili olması halinde, düzeltmenin yapıldığı gün, ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne (İstatistik Şube Müdürlüğü) bildirimde bulunulacaktır.
RE: [ihracatklubu] Yurt Dışı Bayilik Anlaşma Örneği

İhracat Beyannameleri Üzerinde Yapılacak Değişikliklere İlişkin
2003/12 sayılı Genelge
Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin tescil ve onay işlemlerinin tamamlanmasından veya fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra beyanname üzerinde yapılabilecek değişikliklere ilişkin usul ve esaslar 16.06.2003 tarihli 2002/12 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.
Buna göre;
İhracat beyannamesinin tescil edilmesinden sonra, ancak gümrük idaresince onaylanmasından önce, beyannamenin 31, 33 ve 37 no.lu kutuları dışında kalan alanları üzerinde, yazılı başvuruya gerek kalmaksızın düzeltme talebinde bulunulabilecek, talepler onay memuru tarafından “gümrük değişikliği” verilmek suretiyle karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
İhracat beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasından sonra ancak, fiili ihracat gerçekleşmeden önce, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının açık şekilde anlaşılması durumunda, düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu talepler için Yönetmeliğin 192. maddesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.
BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olan alanlarda yapılacak değişikliklerde Gümrük Kanunu’nun 242/1 nci maddesine göre cezai işlem uygulanacak, doldurulması zorunlu olmayan beyanname alanları için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
Gerek veri giriş salonlarında gerekse de EDI yoluyla tescil edilerek gümrük idaresinin onayına sunulan ihracat beyannamelerinin üzerindeki bilgiler ile sisteme aktarılan bilgiler arasında farklılık olması durumunda beyanname kesinlikle onaylanmayacak, yeni bir beyanname açılarak işleme devam edilecektir.
İhracat eşyasının transit işlemleri sırasında düzenlenen transit beyannamelerindeki düzeltme talepleri de 1., 2. ve 3. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede, 31, 33 ve 37 no.lu kutular dışındaki alanlarda düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde bu talep karşılanacak, düzeltmeler beyanname üzerinde manuel olarak yapılacak, Gümrük Kanunu’nun 241nci maddesi çerçevesinde cezai işlem tatbik edilerek BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır.

Söz konusu 2003/12 sayılı Genelge’nin tam metnini aşağıda bulabilirsiniz.
GENELGE
(2003/12)
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin tescil ve onay işlemlerinin tamamlanmasından veya fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra, beyan sahipleri tarafından beyannamede yer alan muhtelif bilgilerde düzeltme yapılması yönünde talepte bulunulduğu anlaşılmıştır.
Gümrük idarelerince beyannamede düzeltme yapılmasına ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatçıların mağduriyetine neden olacak sonuçlarla karşılaşılmaması bakımından 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 150/4. maddesinin, Müsteşarlığımızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğuna ilişkin hükmü uyarınca, ihracat beyannamelerinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde Devlet Bakanlığı Makamı’nın 11.06.2003 tarihli 2003/7 sayılı Olur’ları uyarınca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir:
1. İhracat beyannamesinin tescil edilmesinden sonra, ancak gümrük idaresince onaylanmasından önce, BİLGE sisteminin düzeltilmesine izin vermediği eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için yetkili kişilerce düzeltme talebinde bulunulması halinde, gümrük onay memurunca “gümrük değişikliği” verilmek suretiyle bu talepler karşılanacaktır. Bu kapsamdaki düzeltme talepleri için yazılı başvuru aranmayacak, yetkili kişilerin şifahi talepleri üzerine gümrük onay memurunca “gümrük değişikliği” işlemi gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda yapılacak yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
2. İhracat beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasından sonra ancak, fiili ihracat gerçekleşmeden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde, beyanname ve ekli belgelerin karşılaştırılması sonucunda yanlış beyan edildiği açık şekilde anlaşılan bilgilerden birinin veya birden fazlasının düzeltilmesine izin verilebilecek ve bu talepler için Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu madde kapsamına giren düzeltme talebinin karşılanabilmesi için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının açık şekilde anlaşılması gerekmektedir.
Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi kapsamında yapılan düzeltmelerde, Gümrük Yönetmeliği’nin 516/2. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olan beyanname alanları için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/1. maddesi uyarınca işlem yapılacak, BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olmayan beyanname alanları için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
Diğer taraftan, beyan edilen ihraç eşyasının tamamının ihraç edilememesi durumunda Gümrük Yönetmeliği’nin 516/1. maddesi hükmü çerçevesinde görevli memurlar tarafından fiilen ihraç edilen miktarın beyannameye kaydedildiği ve bu konuda Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi uyarınca işlem yapıldığı hallerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
3. BİLGE sistemi kapsamında gerek veri giriş salonlarında gerekse de EDI yoluyla tescil edilerek gümrük idaresinin onayına sunulan ihracat beyannamelerinin düzeltilmesine yönelik taleplerde, firma tarafından BİLGE sistemine aktarılan bilgiler ile onaylanmak üzere gümrük idaresine sunulan beyanname bilgileri arasında farklılık olduğunun tespit edilmesi halinde hiçbir şekilde onay işlemi yapılmayacak ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra BİLGE sistemindeki bilgilere uygun yeni bir beyanname ile işleme devam edilecektir.
Ancak, yapılan tescillerde, sistem üzerindeki bilgilerle beyannamenin kağıt nüshası üzerindeki bilgiler arasında,
22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”
33 no.lu “TGTC Pozisyon No”
35 no.lu “Brüt Ağırlık (kg)”
38 no.lu “Net Ağırlık (kg)”
42 no.lu “Kalem Fiyatı”
başlıklı beyanname alanlarında farklılık bulunması halinde durum ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile olayın tespit edildiği tarihte Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek; alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.
4. İhracat eşyasının transit işlemleri sırasında düzenlenen transit beyannamelerindeki düzeltme talepleri de 1., 2. ve 3. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63. maddesi hükümleri gereğince fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede sistem üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, “kapanmış” statüdeki gümrük beyannameleri ile ilgili olarak, eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, beyannamenin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak yapılan düzeltmeler için Gümrük Yönetmeliği’nin 127. maddesinin son fıkrasında belirlenen usul dairesinde işlem yapılacaktır. Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebiyle hiçbir şekilde Hata Bildirim Formu gönderilmeyecektir.
6. İhracat beyannameleri üzerinde fiili ihracat gerçekleştikten sonra 5. maddede belirtilen şekilde yapılan düzeltmelerin,
a) 22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”
35 no.lu “Brüt Ağırlık (kg)”
38 no.lu “Net Ağırlık (kg)”
42 no.lu “Kalem Fiyatı”
başlıklı beyanname alanlarından biri veya daha fazlası ile ilgili olması halinde, düzeltmenin yapıldığı gün, ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne (İstatistik Şube Müdürlüğü) bildirimde bulunulacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Merhaba, bu konuda belgelendirme kuruluşları size yardımcı olabilirler. Ayrıca TÜV SÜD'ün Türkiye'de temsilciliği de var. http://tuv-tgk.com/ İyi çalışmalar,
Şükrü Kaya
İnanç Grup
İyi günler arkadaşlar,
Ben bulamıyorum , bana brokerlik anlaşması metni ( Türkçe olacak ) gönderebilir misiniz veya bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz ?
Çok Teşekkürler
sozlesme ornekleri
Degerli Arkadaslar;
Her tur sozlesme ornegine http://www.onecle.com/ adresinden ulasabilirsiniz. Ben surekli bu siteyi kullaniyorum.
Saygilarimla
Muge Orakcioglu
Re: [ihracatklubu] OTOMOBIL ITHALATI
Eser Bey,
Bende belirttiğiniz konu ile ilgilenmekteyim. Elinize geçen bilgileri benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


RE: [ihracatklubu] OTOMOBIL ITHALATI
Otomobil ithalatı konusunda, özellikle türkiyede ikamet eden yabancılar için yasal düzenlemeler ve haklar nelerdir? Uygulamada neler yaşanmaktadır? Bilgisi olan arkadaşların aydınlatmasını rica ederim.
Saygılar
Emin Okan GÜNER
Dear Members,
Is there any exhibitor company of 2006 2nd China International Exhibition of Olive Oil and Edible Oil in our OliveClub?
We would like to contact with olive and olive oil, sun flower oil suppliers.
Best regards,
inpro-Industrial Products
Uzun yıllardır Irak'a beşeri ilaç ihracatı yapıyoruz. Ve her sevkiyatta aynı sorunla karşılaşıyoruz: ARAÇ KUYRUĞU. Yük ilaç olunca beklememesi gerekiyor, şöför konuyu izah edip transit geçiyor tabi bu süreçte zaman kaybı yaşanıyor.
Bu hafta yaptığımız sevkiyat yine kuyruğa takıldı, ve bu defa şöföre bir sıra numarası verip 25 gün sonra ancak kapıdan geçeceği söylenmiş. Bir şaka gibi geliyor kulağa ama gerçek. araç silopide ve sıra numarasını beklemek zorunda... İhracatçılar birliğini aradım, sonuç bir yazı ile şikayetimizi yazıcakmışız onlarda müsteşarlığa iletecekler... eminim bu şekilde sorun çok kısa sürede çözülür... hep çözülmüştür ya... Emniyet müdürlüğü ile görüşmeler devam ediyor, araç ilaç yüklü ve 25 gün güneş altında beklemesi muhtemelen ilaçların bozulmasına, ayrıca taahhüt süresini aşmış olması oldukça yüklü bir tazminata neden olacak.
Anlamadığım şu: neden bunları yaşıyoruz? taahhüt süresini bu şartlarda nasıl belirleyebiliriz, hadi belirledik diyelim, 25gün nakliye süresi eklesek şartlarımıza hangi işi alacağız? hangi ihale bizde kalabilir? Bu şekilde mi ihracatçıya destek veriyor devlet? Basit bir ayrıntı nasıl ciddi bir soruna dönüşüveriyor.
Madem Habur'da böyle bir yoğunluk var, neden 2. bir kapı açılmıyor. Madem bu yoğunluğun nedeni mazot sevkiyatı, o halde sadece onlar için bir kapı açılıp diğer ürünlerin ihracatını yapan firmaların önü açılmıyor.
Aklıma siyasi nedenler geliyor, eğer mevzu siyasi ise o halde ihracatçılara bilgi verilsin ve bizde işimizi ona göre programlayalım... Şu durumda zarar gören sadece ihracatçı firmalar...
Irak'a ihracat yapan arkadaşların dikkatine, kapıda kuyruk var ve transitlerin dışında araçlar bekletiliyor.
Kolaylıklar dilerim.
Yasemin Taş Yüksel
Mersin İlaç San.Tic.Ltd

yasemin hanım,
sıkıntınızın en kısa surede gıderılmesi temennısı ıle , size bir soru sormak ıstiyorum: yazınızın sonunda transıtlere oncelık tanındıgı nı ifade etmıssınız,sız gumruklemeyı dırek haburdan mı yapıyorsunuz yok sa herhangı bır ıc gumrukten işlem yapıp cıkıs kapısı olarak mı haburu kullanıyorsunuz?
kolay gelsın
serdar serttas
Re: [ihracatklubu] HABUR GÜMRÜK KAPISI IHRACATCININ KORKULU RUYASI GIBI...
Yaş meyve sebze ihracinda kullanilan Frigo lu TIR larin (boşlari da dahil) diger sınır kapılarında hic sıra beklemeden dogrudan kuyrugun en başina gelip işlemlerini halledip zaman kaybetmedigini duymuştum.
Bu tur araclarla sevkiyat daha serilik kazandırmaz mı acaba?
Saygılarımla
Niyazi SOYDAN


Değerli üyeler,
Biz hem üretici hem de ihracatçı olarak çalışan bir firmayız. Fakat ihracatlarımızın büyük bir kısmını başka bir aracı ihracatçı üzerinden yapıyoruz. Geçenlerde, başka bir üreticiden aldığımız malları “tedarikçi” sıfatıyla bu aracı ihracatçı üzerinden yaptık. Beyanname üzerinde üretici “malları aldığımız firma”, tedarikçi “bizim firmamız” ihracatçı da “aracı ihracat firması” görülmekte. Fakat aracı ihracatçı firma bunu kabul etmiyor, böyle olamaz diyor ve düzeltme istiyor. Ya bizim firma ya da imalatçı firma olmalıymış!..
Ben olabilir dedim. Kabul etmiyorlar.
Sizlerin görüşleri ne şekilde? Düzeltme istemeli miyiz gümrükten?
Teşekkürler
Bu arada edindiğim bilgiye göre Habur'da kuyruğa takılmayan araçlar:
1. bozulabilir gıda, ilaç vs. Yani soğuk hava sistemli araçlardaki yükler
2. amerikan askerlerine giden suyu taşıyan araçlar

Bunların dışında tüm araçlara geçiş izni yok.
Re: [ihracatklubu] HABUR GÜMRÜK KAPISI IHRACATCININ KORKULU RUYASI GIBI...

Serdar Bey,
Temenniniz için teşekkür ederim, sorunu kısa sürede çözebildik. Fakat uygulama hala devam ediyor, yani başka ihracatçıların mağduriyetleri devam edecek, bu konuda bizler ne yapabiliriz bilemiyorum. İhracatçılar birliğine bu tür sorunlara dair bir dilekçe ile başvuruda bulunduk. Umarım müsteşarlık dikkate alır ve Habur'da yaşanan bu bekletilmelerin sona ermesi için bir çözüm aramaya başlarlar.
Yazımın sonunda bahsettiğim "transit" konusu aslında aceleyle eksik yazılmış bir terimdir, transit ticaretle ilgili idi. Biz gümrük işlemlerini zaten Mersin'de tamamladığımızdan transit gidiyor Habura. Yeni kanuna göre artık gümrük kapılarında gümrükleme işlemleri yapılamayacak (eğer karmaşık yazılan tebliğleri yanlış değerlendirmediysem), kapıdan 100km içerde gümrükleme yapılıp transit geçicekler. Bu kanunun neye istinaden çıkarıldığı da ayrı bir tartışma konusu olur zannımca.
tüm arkadaşlara kolaylıklar dilerim...
Yasemin Taş Yüksel
Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
Dogru soyluyorlar.
Araci ihracatci icin; siz ,ihrac kayıtlı fatura ettiginiz mallar icin GB uzerinde IMALATCI firma ; başkasından temin edip (ki KDVli normal satışlı fatura ile almış olmalısınız) KDV li olarak aracı ihracatçıya sattıgınız mallar için de TEDARİKÇİ olacaksınız. Başka detayı olmaz. Burada bir nokta onemli,siz başkasından aldıgınız malları İHRAÇ kayıtlı aldıysanız, bunları başkasına (yani ihracatci firmaya) tekrar İHRAÇ kayıtlı satammazsınız.eger boyle ise,bu fatura konusu mallar icin siz dogrudan ihrac etmelisiniz, yaniaynı araçta 2 GB olacak ve sizin ihracatci gorundugunuz GB de ancak malları ihrac kayıtlı aldıgınız firma (eger boyle ise) imalatci gorunur.
Saygilar
Niyazi SOYDAN
www.elis.com.tr
Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
Sayin Sibel Hanim,Yaptiginiz uygulama alisilagelmis bir uygulama. Herhangi bir duzeltme yapmaniz gerekmiyor. Saygilarimizla, Adem YUKSEL
MERHABALAR SİBEL HANIM,
GÖRÜŞLERİNİZE İKİ TÜR BİLGİ SUNUYORUM.
1. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELİ ALIMLAR VE İHRACATLAR, KENDİ ADINIZA YAPABİLDİĞİNİZ GİBİ BAŞKALARI ÜZERİNDEN DE İHRACAT YAPABİLİRSİNİZ. KENDİ İŞLETMENİZİ DİREKT İMALATÇI YAZMANIZ YETERLİDİR. BÖYLE BİR DURUMDA HAMMADDE ALDIĞINIZ FİRMAYI İMALATÇI YADA KENDİNİZİ TEDARİKÇİ YAZMANIZA GEREK YOK...
2. 3065 E GÖRE ÜRETİLMEYECEK HAZIR MAMÜL ALMANIZ DURUMUNDA BU MAMÜL SİZE İHRACAT KAYITLI OLARAK VERİLDİĞİNDE DİREKT OLARAK İHRACATINI SİZİN İŞLETMENİZİN YAPMASI GEREKMEKTEDİR. BAŞKA BİR FİRMA ÜZERİNDEN SİZ TEKRAR FATURA KESİP KENDİNİZİ TEDARİKÇİ DURUMUNA DÜŞÜRÜP İHRACAT KAYITLI ALDIĞINIZ MAMÜLÜ BAŞKA ARACI İHRACATÇI ÜZERİNDEN İHRACAT YAPAMAZSINIZ. BU DURUM YANLIŞ OLUR. İHRACAT KAYITLI ALDIĞINIZ MAMÜLÜ YA İHRACATINI SİZ GERÇEKLEŞTİRİN YADA ARACI İHRACATÇINIZA FATURASINI KESTİRİN. AKSİ HARAKETLER YANLIŞ OLUR...
3. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
SAYGILARIMIZLA
Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
sayın sıbel hanım,
öncelikli olarak hiçbir şekilde gumruklerden 2003/12 sayılı tebliğe istinaden imalatçı hanesı ile ilgili düzeltme alamazsınız.
ancak yapmış olduğunuz uygulama dogrudur.C firması ımalatını yaptıgı malı kdv lı olarak b firmasına satmıs,B firması da kdv lı olarak stok gırısı olan malları A fırmasına kdv lı olarak satmıs,A fırması da gumruk beyannamesı ıle ıhracat ıslemını gerceklestırmısse ; A fırması ıhracatcı,B fırması tedarıkcı , C firması tedarık edılen fırma (ımalatcı)olarak beyannamede gozukebılır.

kolay gelsın,

serdar serttas
RE: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
1-Niyazi bey, biz normal y.içi satış faturasıyla yani kdv.li mal aldık. Ve aynı şekilde geçen sene de başka aracı üzerinden ihracatımızı yaptık. Sorun olmadı...
2-Adem bey, nasıl ikna edeceğim? Çok fazla bilgili olduklarını düşünüyorlar ve diretiyorlar.
Teşekkürler
RE: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
Ali bey, DİİB.li bir ihracat değil. Normal kdv.li y.içi satış faturasıyla yapılan bir işlem. Dediğim gibi geçen sene de başka aracıdan yaptık. KDV.mizi de aldık. Sorun oluşturmadı
AT SIGHT SORU
Arkadaşlar hollanda'dan tır bazında mal alıyoruz - bedelde yüksek İhracatçı L/C'nin at sight olmasını istiyor ve CMR + ATR'yi malla yollayacağım metne dahi koyma diyor
Aklıma takılan diyelimki evrakları bankaya teslim etti - benim bankada onayladı bende at sight olduğu için mecburen ödedim - ama bu sırada mal yüklenmedi , hollandalı tıkır tıkır malları yüklemeden parayı alabilir değil mi ?
O zaman L/C'nin ne anlamı var ? Benim haklarım nasıl korunacak ?
Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
Sayın Sibel Hn.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Bir tasaruflu yazısında, Gümrük Beyannamesinin açıklamalar kısmı olan 44. Haneye yazılan, imalataçı yada tedarikcileri yazma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle Yanlış Yazılan imalatçı yada tedarikçiyi düzelme yapılmamaktadır. Bu uygulama gümrüklere göre değişkenlik göstermekte ve bir seneden beri uygulanmaktadır.
Saygılarımla,
Şenol ALTUNTAŞ
3065'li faturalar ile alakalı bir sorum olacak
Merhaba Arkadaşlar

Mesela İhracatımız var ve 3065'li bir takım faturalarımız var ama biz bunları ihracatta beyannameye yazdırmayı unuttuk veya kaçırdık.
Yani sonuç olarak firmamız adına ve ihraç edilmek üzere kesinlen 3065'li faturaları beyan etmeden malı gönderdik Herşey oldu bitti, artık beyannamede bir geri dönüş yok. Buraya kadar tamam.
Peki ben ozaman bu mallarını gönderdiğim 3065'li fatura sahibi firmaların kdv iadesi alması için ne yapabilirim ?
Hatanın bir telafi yolu var mı ?
Saygı ve sevgilerimle
Talha Çetinkaya

IHRACAT ... EKSIK MALLAR !!
MERHABALAR,
MALLARINIZI TAM OLARAK ARACA YUKLUYOSUNUZ VE ALICI ULKEYE GONDERIYOSUNUZ. MALLAR ULASTIKTAN SONRA MUSTERI DIYORKI BENIM MALLARIM EKSIK GELMIS ?? TUTARDAN DUSUN DIYOR ? AMA SIZ MALLARI TAM GONDERDINIZ ?

BU DURUMDA NELER YAPABILIRSINIZ ? MAL BEDELINI YADA MALINIZI KURTARIRSINIZ ? (ILGILI PARSIYEL IHRACAT TURKMENISTANA YAPILMISTIR, GUZERGAHINDA IRAN VAR VE ARAC BURDA YUKUNU INDIRIP TURKMENISTANA GITMISTIR )

YADA TERSTEN BAKALIM, SIZ ALICSINIZ. MUSTERI MALI TAM GONDERDIM DIYOR EVRAKLARDA O SEKILDE AMA MAL EKSIK GELIYOR.

YORUMLARINI BEKLIYORUM

SAYGILAR
Cumali
RE: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU

Günaydin kolay gelsin,

Avrupali saticilar bunu zaman zaman yapiyorlar. Bu evraklari malla gönderiyorlar. ATR yi kurye yapiyorlar.Yani Bankaya vermiyorlar Siz Akreditif metnine istenilen vesaiklere "BENEFICIARY CERTIFICATE' koydurabilirsiniz. CMR nin mallarla gönderildiginin teyit yazisi.Hem haklisiniz Uluslararasi ticarette Yapilan yanlis islerde bu tür ödeme araçlari belgeden öteye gitmiyor. Haklarinizi almak için büyük mücadele veriyorsunuz.Araci Bankalar da bildiginiz gibi Akreditif metinlerine uyarlar.Orada istenilen vesaikler uygunsa mal bedellerini öderler.Mallarla ilgilenmezler.
Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
günaydın sibel hanım,
haklısınız farklı yorumlar sundum, üzgünüm.
sorunuza gelince; bir malın ürüteminde kullandığınız ara girdiler, üretimin bir parçasıdır, kendisi değildir. bu nedenle üretim sonucu elde edilen mamülde İMALATÇISINIZ ve KDV iadesin de sorun yaşamamanız gerekiyor. imalatçı da olursunuz, ihracatçı da olursunuz yada bir başka firma üzerinden imalatçı olarak da ihracat yapabilirsiniz.
ara malı olmayan hazır mamül almanız durumunda (t-shırt, kazak, buluz vb. ) KDV sini ödeyerek hazır mamül aldı iseniz. TED. durumunda siz olmak kaydı ile ihracatlarınızı yaparsınız ister kendi üzerkinizden olsun ister başkası üzerinden olsun. KDV iadesinde de sorun yaşamazsınz.
ancak kimseyi ikna edemiyorsanız devreye mali müşavirinizi sokun. konuyu KDV boyutunda ilgililere en iyi şekilde anlatacaklarından eminim.

saygılarımızla

Aşağıda İhracat beyannameleri üzerinde yapılabilecek değişiklikle ilgili genelgeden bir alıntıyı bulabilirisiniz.
Fiili ihracat gerçekleştikten beyanname kapandıktan sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili bölümü kırmızı
ile işaretledim.
İhracat Beyannameleri Üzerinde Yapılacak Değişikliklere İlişkin
2003/12 sayılı Genelge Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin tescil ve onay işlemlerinin tamamlanmasından veya fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra beyanname üzerinde yapılabilecek değişikliklere ilişkin usul ve esaslar 16.06.2003 tarihli 2002/12 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.
Buna göre;
İhracat beyannamesinin tescil edilmesinden sonra, ancak gümrük idaresince onaylanmasından önce, beyannamenin 31, 33 ve 37 no.lu kutuları dışında kalan alanları üzerinde, yazılı başvuruya gerek kalmaksızın düzeltme talebinde bulunulabilecek, talepler onay memuru tarafından “gümrük değişikliği” verilmek suretiyle karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
İhracat beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasından sonra ancak, fiili ihracat gerçekleşmeden önce, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının açık şekilde anlaşılması durumunda, düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu talepler için Yönetmeliğin 192. maddesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.
BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olan alanlarda yapılacak değişikliklerde Gümrük Kanunu’nun 242/1 nci maddesine göre cezai işlem uygulanacak, doldurulması zorunlu olmayan beyanname alanları için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
Gerek veri giriş salonlarında gerekse de EDI yoluyla tescil edilerek gümrük idaresinin onayına sunulan ihracat beyannamelerinin üzerindeki bilgiler ile sisteme aktarılan bilgiler arasında farklılık olması durumunda beyanname kesinlikle onaylanmayacak, yeni bir beyanname açılarak işleme devam edilecektir.
İhracat eşyasının transit işlemleri sırasında düzenlenen transit beyannamelerindeki düzeltme talepleri de 1., 2. ve 3. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede, 31, 33 ve 37 no.lu kutular dışındaki alanlarda düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde bu talep karşılanacak, düzeltmeler beyanname üzerinde manuel olarak yapılacak, Gümrük Kanunu’nun 241nci maddesi çerçevesinde cezai işlem tatbik edilerek BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Taşkın Bey
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Sn.Egemen Akkaya,
Bahsettiğiniz mevzuu ile alakalı olarak aşağıda sıraladığım tedbirleri alarak (Eğer satıcının CMR ve A.TR'nin orjinalini diğer yükleme evrakı ile göndermesi mümkün değilse) haklarınızı korumaya çalışabilirsiniz:
Akreditif metninde 46A(İstenen dökümanlar) bölümüne sözkonusu A.TR ve CMR belgelerinden birer kopya veya fotokopi yazdırabilirsiniz.Malum, akreditif mevzuatına göre kopi ile fotokopi farklı şeylerdir.
Gene 46A kısmına "ihracatçının adı geçen belgeleri malla birlikte gönderdiğine dair bir sertifika/deklerasyon" yazarak diğer akr.vesaiki ile beraber bu sertifikayı da bankanızdan alabilirsiniz.
Akreditif metninde 47A(İlave şartlar ) bölümüne "mallar tıra yüklendikten sonra 2 işgünü içerisinde CMR, A.TR hatta diğer yükleme vesaikinin şirketiniz faksına gönderilmesini ve bu fakslama işini isbat eden çıktının da alınarak mezkur dökümanlara eklenerek gönderilmesini isteyebilirsiniz.
İyi çalışmalar,
Necdet KARA
İLK-ON TEKSTİL
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Beneficiary certificate, evrakların yüklemeden sonra fakslanması bunları karşı taraftan talep ediniz. Fakat bunlar yine de sizin durumuzu garanti altına almıyor. Eğer nakliyeyi siz organize ediyorsanız bence bu kadar tedirgin olmanıza gerek yok. Nakliyecinizden malın yüklendiğine dair teyidi yüklemeden hemen sonra alabilirsiniz. Ayrıca akreditifte istenilen evraklara uluslararası geçerliliği olan bir gözetim sertifikası ekleyebilirsiniz. Böylece mallarınızın tam olarak ve sağlam şekilde yüklendiğini belgeleyebilirsiniz.

Taşkın Yurdakadim
Re: [ihracatklubu] 3065'li faturalar ile alakalı bir sorum olacak
Aşağıda İhracat beyannameleri üzerinde yapılabilecek değişiklikle ilgili genelgeden bir alıntıyı bulabilirisiniz. Fiili ihracat gerçekleştikten beyanname kapandıktan sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili bölümü kırmızı ile işaretledim.

İhracat Beyannameleri Üzerinde Yapılacak Değişikliklere İlişkin
2003/12 sayılı Genelge Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin tescil ve onay işlemlerinin tamamlanmasından veya fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra beyanname üzerinde yapılabilecek değişikliklere ilişkin usul ve esaslar 16.06.2003 tarihli 2002/12 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.
Buna göre;
İhracat beyannamesinin tescil edilmesinden sonra, ancak gümrük idaresince onaylanmasından önce, beyannamenin 31, 33 ve 37 no.lu kutuları dışında kalan alanları üzerinde, yazılı başvuruya gerek kalmaksızın düzeltme talebinde bulunulabilecek, talepler onay memuru tarafından “gümrük değişikliği” verilmek suretiyle karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
İhracat beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasından sonra ancak, fiili ihracat gerçekleşmeden önce, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının açık şekilde anlaşılması durumunda, düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu talepler için Yönetmeliğin 192. maddesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.
BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olan alanlarda yapılacak değişikliklerde Gümrük Kanunu’nun 242/1 nci maddesine göre cezai işlem uygulanacak, doldurulması zorunlu olmayan beyanname alanları için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
Gerek veri giriş salonlarında gerekse de EDI yoluyla tescil edilerek gümrük idaresinin onayına sunulan ihracat beyannamelerinin üzerindeki bilgiler ile sisteme aktarılan bilgiler arasında farklılık olması durumunda beyanname kesinlikle onaylanmayacak, yeni bir beyanname açılarak işleme devam edilecektir.
İhracat eşyasının transit işlemleri sırasında düzenlenen transit beyannamelerindeki düzeltme talepleri de 1., 2. ve 3. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede, 31, 33 ve 37 no.lu kutular dışındaki alanlarda düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde bu talep karşılanacak, düzeltmeler beyanname üzerinde manuel olarak yapılacak, Gümrük Kanunu’nun 241nci maddesi çerçevesinde cezai işlem tatbik edilerek BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır.

Taşkın Yurdakadim

Günaydın,
“Credit Insurance” bir ödeme şeklimidir? Daha önce bu şekilde bir çalışmam olmadı, bilgisi olanlar paylaşırsa memnun olurum.
İyi çalışmalar dilerim.
Şebnem Aydın
Re: AT SIGHT SORU
Merhaba,L/C'nin Konsimentoya bağlanması şart bence. Karşı taraf öyle isteyebilir. Ama, siz de isteğinizde ısrar edebilirsiniz.Arada güven yoksa L/C'ye güvenilir üçüncü bir taraf eklemek çözüm olabilir. Mesela SGS, BV, v.b. gözetimi gibi. Bu da her zaman işe yaramıyor. Uydurma muayene sertifikaları düzenlenebilir. Dahagaranti olması için yüklemeye nezaret edebilirsiniz ve ekleyebiliyorsanız alıcı yükleme muayenesi eklenebilir. Bunların temelinde malın hareketini gösteren güvenilir bir yöntem/belge bulmalısınız. Çünkü, bankalar mala değil evraklara bakarak ödeme yapar.Selamlar,Yücel Tümay
Re: [ihracatklubu] 3065'li faturalar ile alakalı bir sorum olacak

MERHABA TAŞKIN BEY
(Cevap için teşekkür ederim) Ancak;
Aşağıda mavi renk ile belirtildiği gibi burada yanlış yazıldığı anlaşıldığının kesin olarak anlaşılmasından bahsediyor. Ben diyorum ki "hiç yazılmadı" hiç bir beyan yokken sonradan ekleme yapmak istiyoruz, bu durumun daha farklı olduğunu düşünüyorum, ayrıca bu konuda bilgili veya bilen biri değilim belirtmek isterim.
Eğer bu şekilde de durum aynı ise cezai yaptırım uygulamasında ne tip bir ceza söz konusu ?

Fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra "kapanmış" statüdeki beyannamede, 31, 33 ve 37 no.lu kutular dışındaki alanlarda düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde bu talep karşılanacak, düzeltmeler beyanname üzerinde manuel olarak yapılacak, Gümrük Kanunu'nun 241nci maddesi çerçevesinde cezai işlem tatbik edilerek BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır .
RE: [ihracatklubu] credit insurance
Şebnem hanım,
Böyle bir ödeme şekli yok. Alacağın/kredinin sigortalanması yöntemi

Re: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI
Kolay gelsin Sibel Hanim,Ben de Ali Bey gibi oncelikle mali musaviriniz ile konuyu gorusmenizi tavsiye ederim. Ama soyle biraciklama yapma geregini duyuyorum. Sizin firmaniz adina, ihrac kayitli bir fatura tanzim edilirse, o mali siz ihrac etmek zorundasiniz. Bu faturaya istinaden, siz de kalkip ucuncu bir firmaya ihrac kayitli veya k.d.v.li bir fatura kesemezsiniz. Bu durumda, sizin adiniza kesilen fatura ihrac kayitli olmaktan cikar, yurtici satisa doner ve uretici firma bunun k.d.v.'sini devlete odemek zorundadir, eger gecikme de varsa faizi ile birlikte oder. Bu durumla baglantili olarak, gumruk beyannamelerinin 44 nolu sutununda ihracatci firma, ihrac kayitli faturayi tanzim eden imalatci firmanin ( ama kendisine kesilen fatura mutlaka ve mutlaka ihrac kayitli olmali) unvan ve vergi daire ve no.sunu belirtir. Eger , ihrac kayitli degil ise, tedarikci olarak kendi unvan ve vergi daire no.su belirtilir. Umarim faydali olabilmisimdir.Iyi Calismalar,Ozgur TURKMENUrban Insaat A.S.
RE: [ihracatklubu] credit insurance
Öncelikle teşekkür ederim, sakıncaları nelerdir ?
(Bu konuda iyi&kötü tecrübesi olanlar paylaşırsa memnun olurum)
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Sevgili Egemen Atkaya,
"Payable At Sight" bir akreditifte satici vesaiki bankaya verdigi ayni gun icinde parasini alabilir.
Bankayi ilgilendiren sey birer kagit parcasindan ibaret olan vesaikin akreditif kosullarina uygun olup olmadigidir. Malin cinsi, miktari, evsafi, kalitesi, yuklenip yuklenmedigi sadece kagit uzerinde akreditif kosullarina gore yer almasi gereken ibareler kadar ilgilendirir bankayi. O nedenle, eger saticinizla aranizda bir guven sorunu varsa, dikkatli olmaniz gerekebilir. Konsimento, malin yuklendigini ve tasiyicinin guvencesinde oldugunu belirtilen belki de yukleme evraklarinin icin de en onemli olan belgedir. Yani akreditifte konsimentonun bankaya sevk vesaikinin arasinda ibraz edilmesi sarti yoksa saticiniz mali yuklemeden parasini alabilir. Dedigim gibi butun sorun saticinizla aranizdaki guvenle iliskili. Bence konsimento ve ATR1'de israrci olun.
Kolay gelsin.

Sevgiler, selamlar,

Re: credit insurance
Şebnem Hnm. Merhaba,"credit insurance" nerde karşınıza çıktı? Konuyu biraz daha açabilir misiniz.Teşekkürler,
GUNEY AFRIKA DA YAPILACAK FUARA KATILMAYI DUSUNUYORUZ AMA ORADAKI VERGILER YUKSEK MI, KOTA VAR MI, BUNALR HAKKINDA BILGI ALMAK ISTIYORUM.

NEREDEN ALABILIRIM
RE: [ihracatklubu] İMALATÇI-İHRACATÇI

Sibel Hn,
Evvelden nasıl oldu bilemem ama YANLIŞ yanlıştır.Tekstilde araci ihracatci kullaniyor olabilirsiniz ki biz de imalatçi oldugumuz icin ihracatimizi ihracatçi firma uzerinden yapiyoruz.Ama bu firma araci ihracatçi degildir.O deyim DİİB alan firmalarda imalati yapan firmanin muafiyeleri kullanmasi ve fakat ihracatlarini buyuk diş ticaret firmalari uzerinden gecirmeleri (ki sizin de durumunuz öyle) halinde kullanılan bir deyimdir.
Sizin işleminizde IHRACATÇI,İMALATÇI ve TEDARIKCI adında taraflar var.
IHRACATCI firma GB yi acan firma, IMALATCI imlati yapan yani sizsiniz(KENDİ İMALATINIZ OLAN MALLAR ICIN ıhrac kayıtlı düzenlediginiz faturalardaki mallar icin) TEDARIKCI de yine sizsiniz ki başka firmalardan(ki bunlar imalatçi dahi olsalar size,ihracati siz yapmadiginiz icin ihrac kayutlı kestirmemeniz lazim yoksa hem sizin hem onların başi ağrır) normal KDV li faturalar ile satın aldıgınız ve imal ettiginiz
faturalar ile birlikte ihrac kaydi ile İHRACATÇI FİRMAYA(sizin için tanımı araci ihracatci olabilir ama mevzuata gore İHRACATÇI dir) sattiginiz mallar için tedarikçisiniz. Başkaca bir tanım yada taraf yoktur.
Siz kendi mantıgınıza gore İHRACATÇİ ifrmayi ARACI İHRACATÇI olarak tanımlamanız dogrudur ama MEVZUAT için İHRACATÇI FİRMA GB yi adına tescil ettiren firmadır.Firmalarin birbirleri arasindaki ticari ilişki ne olursa olsun bu farketmez.Burada ister malı onlar müşteri bulup ihrac etsinler ,isterse siz bulup
sadece KDV iadesini daha cabuk almak icin GSD gibi firmalardan gecirin farketmez. Yani ihracatci firmanız size zorluk çikarmiyorlar,dogrusunu yapiyorlar. Dogrusunu yapmanın da kimseye zararı degil faydası vardır. ayrica sizin firmanizin ayni beyannamede hem İMALATÇİ-hem de TEDARİKÇİ
firma olarak gorunmesinde hem mahsur yok hem de dogrusu budur . AMA EGER SIZ BU MALLARI ALDIGINIZ IMALATCIDAN IHRAC KAYDI ILE ALDIYSANIZ ya fatura KDV li olarak duzeltilecek yada bu İHRACATI siz yapmak (GB adiniza tescil) ZORUNDASINIZ yoksa bu mallara ait ihracati gerceklestirememis olur ve KDV yi cezasi ile odemek durumunda kalırsınız.
Saygılarımla
Niyazi SOYDAN
RE: [ihracatklubu] Re: credit insurance/ Sn.Yücel Tümay
Merhaba Yücel Bey,İhracat satışlarımızda yeni müşterilerimize L/C açtırır, bir süre sonra vesaik mukabiline döneriz. Ödeme vadeli olduğunda ise kabul kredili banka poliçesi (Türkçesi bu sanırım) ile satış yapıyoruz. Şu sıralarda yeni bir müşterimiz alışlarında "credit insurance" kapsamında çalışmak istiyor. Sayın Tarık Bey'in cevap verdiği gibi alacağın sigortalanması olduğunu biliyorum. İlk sorum eksikti. Tam olarak öğrenmek istediğim şudur : - Sigorta firması maksimum alacağımın % kaçını sigorta kapsamına alır?- Bu konuda tavsiye edeceğiniz, banka/sigorta firmaları hangileridir?- Bu tür sözleşmelerde hepimizin bildiği gibi ; .... kurumumuz...... şartları altında alacağınızı sigortalar denir. Çok geniş kavramlar ihracatçı aleyhine kullanılır. Örneğin malın ayıplı olması gibi derya-deniz bir kavram var. Neye göre kusurlu, bunu kim belirler? Bildiğimkadarıyla factoringli işlemlerde alıcının faturası yeterli. Bu uygulamada durum nedir? Şebnem Aydın
Degerli Arkadaslar ,
GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikası hakkinda elinde detayli bilgisi olan var mi acaba , daha evvel grupta buna benzer bir topic acilmismiydi bilmiyorum , ilginize simdiden tskler Herkese kolay gelsin
turgut / mass logistics
turgut bey merhaba

GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikası ıle ılgılı http://www.rusyaofisi.com/ bu sıteyı onerebılırım detaylı bır acıklama yapılmıs.Ama benımde grup uyelerıne bu sertıfıkayla ılgılı bır sorum olucak.ISO 9001 belgesı oldugu takdırde GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikası aranırmı ??yanı ISO 9001 kalıte sertıfıkası GOST-R kalıte sertıfıkasının yerıne rusyadan ıthalat esnasında gecerlı olurmu yoksa her halukarda bu belgenın alınması mı lazım ??
cevaplarınızı beklıyorum sımdıden tesekkur edıyorum
ıyı calısmalar
sedat yaver
Re: [ihracatklubu] OTOMOBIL ITHALATI
Merhabalar, bu bilgiler işe yarar umarım. Bedelsiz ithal hakkı kazanmış olmak gerek. Bunun dışında ithalatın zaten manası olmaz fiyat açısından.
İyi çalışmalar,
Şükrü Kaya
İnanç Grup
http://www.gumruk.gov.tr/content.aspx?cT=3&cId=b_bedelsiz#3
http://www.taxfreecar.net/sorucevap.aspx
http://www.tgsh.de/turkce/vatandaslik/bedelsizithalat.html


BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA YURDA GETİRİLECEK OLAN OTOMOBİLLER İÇİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ORANLARI
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar: (Sıfır aracın bedeli 10 bin dolar ise 5 yaşındaki aracın değeri olarak 4176 dolar alınır. Daha sonraki aşamada buna sigorta ve navlun eklenecek.)
Yaş Oran Yaş Oran
0- %100 5- %41.76
1- %80 6- %35.49
2- %68 7- %30.17
3- %57.8 8- %25.64
4- %49.13 9- %21.79
10- %20
Navlun ve Sigorta : (CIF değerin hesaplanması için aşağıdaki rakamlar aracın yaşına göre indirimli fob değerine eklenir.)
Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin
1200 kg'a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO
1201-1600kg'a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO
1600 kg'dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER VE ORANLARI
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ:
ARACIN CIF DEĞERİ ÜZERİNDEN
Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 37
“ “ 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 60
“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 84
oranlarında tahsil edilir.
KATMA DEĞER VERGİSİ :
CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.
ÖRNEK:
CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
CIF Bedeli =10.000 EURO
Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)
Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı
= 10.0000 x % 60 = 6.000 EURO=ÖTV
Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı
=(10.000 + 6.000) x % 18
= 16.000 x % 18 = 2.880 EURO=KDV
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV
= 6.000+2.880=8.880 EURO
----- Original Message -----
RE: [ihracatklubu] Re: credit insurance/ Sn.Yücel Tümay

Şebnem Hnm. Merhaba,Daha önce yaşadığım 2 adet deneyimi anlatayım size. Birincisi:Bir zamanlar temsilciliğini yaptığımız İspanyol firması dünyanın 70-80 ülkesine ihracat yapıyordu. Yeni pazarlara girerken ya da yeni müşterilerle çalışırken alacağını tahsil edememe riskini sigorta ettiriyorlardı. O zamanlar konuştuğumuzda, alacağın tamamının sigorta kapsamına alındığını söylemişlerdi. Yalnız, ödenmesi gereken prim oranı, borçlunun bulunduğu ülkeye, yapılan alış verişin ve ödeme aracınıncinsine, alacağın büyüklüğüne göre değişiyordu. Bu işlemi bu tür hizmet sahası olan bankalardan veya credit insurance şirketlerinden yaptırabiliyorsunuz. Ama elimde size verebileceğim bir firma adı yok.İkincisi:2004 yılında Irak koalisyon güçlerinden aldığımız bir ihale için İngiltere'den almamız gereken bir malzeme vardı. Meblağ çok büyük olduğu için bizim bankadaki kredi limitlerimizi aşıyordu. Aldığımız siparişinödemesi ise mal mukabili idi. Yani Koalisyon Güçleri L/C açmıyordu. Bu nedenle İngiltere'deki üretici firmaya banka garantili her hangi bir ödeme aracı (L/C, v.b.) öneremiyorduk. Ama, elimizde Irak Koalisyon Güçleriyle yaptığımız sözleşme ve resmi sipariş vardı. Biz Irak'ta benzer teslimatlar yapmıştık bunları da kendilerine gösterdik. İngiltere'deki firmanın Irak'ta bu operasyonu yönetme şansı olmadığı için satışıyapabilmek için ya bizimle çalışacaktı ya da olmaz deyip konuyu kapatacaktı.Bu aşamada önerimiz üzerine "credit insurance" imkanını değerlendirdik. İngiltere'deki firma bizden alacağını sigorta ettirdi ve sigorta için ödediği tutarı (%2.3) bize karşılattı. Biz malı Basra'ya teslim edip,parayı alınca İngiltere'ye zamanında gönderdiğimiz için aksi durumda ne olurdu pek bilemiyorum.Detay bilgi veremiyorum ama yine de size yardımım olduysa sevinirim.Selamlar,Yücel Tümay
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
peki okey yeni soru diyelimli sizin dediğiniz gibi ATR and CMR will be accompanied by goods
ibaresini ekledik. Banka sonra bunu döner kontrol edermi ? nereden eder ?
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Sn Hakkı Yazıcı,
bir düzeltme yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.Okuyan arkadaşlar da yanılmaması için. Akreditifin "payable at sight" olması akreditife uygun vesaikin ihracatçının bankasına ibraz edildiği günde vesaik bedelini alacağı anlamına gelmez.Ancak akreditif teyitli olursa ve sözkonusu bankada akreditife teyidini ilave etmiş ise ödeme yapılır.Teyitsiz bir akreditifte amir bankanın l/c vesaikini aldığı tarihi takip eden 7 iş günü sonuna kadar mezkur banka ihracatçının bankasına parayı öder.Sözkonusu akreditif teyitsiz, karşı bankada iştira yoluyla kullanılabilir bir akreditif ise ihracatçı, l/c şartlarına uygun vesaiki ibraz ettiği takdirde bankası kendisine vesaik bedelini iştira edip ödeyebilir fakat burada bir kredi kullanımı sözkonusu olur.

selamlar,
Necdet KARA
RE: [ihracatklubu] Re: credit insurance/ Sn.Yücel Tümay
Sn.Yucel Bey,Sebnem hanimin bu sorusu Eximbank ihracat sigortası dahilinde degerlendirilebilirmi acaba?Saygılarımla,
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU

Sevgili Egemen Atkaya,
"ATR and CMR will be accompanied by goods" ibaresinin tevsiki saticinin bankaya verdigi bir "declaration" ile olabilir; ama bu sorunu cozmez ki, zira banka sadece bu yazili beyan ile ilgilenir. Gercekten ATR ve konsimentonun mallarla birlikte gonderilip gonderilmedigini kontrol edemez ve bilemez. En dogru olan, diger arkadaslarin onerdigi gibi, sizin yuklemeye bizzat nezaret etmeniz ya da sizin organize ettiginiz bir nakliyeci ile malin tasinmasi, konsimento suretinin ve bilgilerinin size hemen yuklemenin akabinde faksla iletilmesidir.
Saygilar,
M.Hakki Yazici
inpro-Industrial Products / Istanbul-Turkey
RE: [ihracatklubu] Re: credit insurance/ Sn.Yücel Tümay
Ahmet Bey Merhaba,Tabiki Eximbank ihracat sigortası kapsamında da değerlendirilebilir. Şartları ve uygulama esasları farklı çok çeşit bulmak mümkün. Benim anladığım Şebnem Hnm.ın müşterisi geçmişte olduğu gibi L/C açmak yerine bu enstrumanı devreye sokmak istiyor. Yüzeysel bilgiyle yeni bir enstrumana geçmek riskli olur.Bu yöntemi bizzat uygulamış birisi daha iyi yönlendirebilir konuyu.Selamlar,Yücel Tümay
RE: [ihracatklubu] Re: credit insurance/ Sn.Yücel Tümay Yücel Bey çok teşekkür ediyorum tecrübelerinizi paylaştığınız için. Ahmet Bey'in sorusu üzerine, aynen söylediğiniz gibi ; müşterime, risklerinden, maliyetinden, işleyişinden emin olmadığım çözümler önermekistemem.Bu noktada , sadece müşteri teklif ettiği için credit insurance ın risklerini tamamen bilmeye ihtiyacım var, yoksa amacım enstrüman yaratmak değil.Tekrar teşekkürlerŞebnem Aydın
merhabalar
sanirim bugun ne yazdimsa ulasmadi gruplara...
arkadaslar guney afrika cape town daki fuara katİmak istiyoruz ama gumruk orani nedir, yari mamul tam mamul olunca oran degisiyomu ayakkabi icin kota var midir ? bunalrala ilgili bilgiye ihtiyacim var
saygilarla
msn : ctunadagi@...
Peru'dan ithalat
Merhaba arkadaşlar,
Peru'dan tekstil hammaddesi ithalatında herhangi bir gümrük vergisi uygulanıyor mu?
Yardımlarınız için teşekkürler.
A.Kutlu

Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
eğer bunu bir belgeye dayandırmayıp özel şartlara koyarsa (ki bunu bir bankacının yapmaması gerekiyor) banka bununla ilgilenmez. banka sadece belgelerle ilgilenir. belgelerin geçerliliğiyle bile ilgilenmez,
akredife uygun şekil itibariyle vesaik geldi mi ona bakar. akreditif zaten ithalatçı ve ihracatçının birbirine güvensizliği yüzünden açılır. bu yüzden güvenmediğiniz kişinin konşimento gibi önemli bir evrakı akreditif metnine bağlandırmamanız sizin açınızdan risktir. bunun için CMR yi belgelerle beraber akredifte isteyin.
diğer türlü sorunları uluslarası arenada çözmek çok zor. ( örneğin CFR olarak anlaştınız, konşimento geldi ve FAS ödeme şekline göre, bankaya gelse rezerv koyup navlun bedelini alırsınız, diğer türlü uğraş ihracatçıyla)
baştan tedbir almak en iyisi.
Merhaba,
Sizin sabah bir mesajınızı onayladığım halde yoğunluktan olsa gerek yahoogroups tarafından dağıtılmadı. Ama bununla birlikte 3 mesajınız gelmiş bugün yine de.
Sorunuzla ilgili, Güney Afrika gümrük birliğinin sitesine bakabilirsiniz. http://rapidttp.com/tariff/chpindx.html

Ya da Ekim 2005 itibariyle güncel http://www.trade.gov/td/tic/tariff/SouthAfrica.PDF dosyasını indirebilirsiniz. Güney Afrika'da KDV oranı %14.
İyi çalışmalar,
Şükrü Kaya
İnanç Grup
Merhabalar… İyi Çalışmalar
İtalya’ dan mal (deri) beklemekteyiz.İki farklı firma ve bu firmalarla ilk ticaretimiz olacak.
Bugün telefax yoluyla bir kağıt geldi.Kağıtta bir telefon numarası yazılıydı ve lütfen acil arayınız deniliyordu.Hemen aradım.Bir bilgi servisi idi aradığım yer.Bana gelen kağıt üzerinden şu bilgileri verdiler.
Yurt dışındaki bir firma, ki isim ve bilgi vermiyorlar, bizimle ithalat/ihracat yapacağı için firmamızın araştırılmasını istemiş.Araştıracak bilgi servisi kuruluşta dünya devi EULER HERMES.Benim aradığım yer Hermes’ in anlaşmalı olduğu Türkiye temsilcisi bir bilgi servisi.Kendilerine verdiğim bilgileri Hermes ‘e ulaştıracak ve sonrasında karşı firmaya ona göre teminat/bilgi verecek.
İstenilen bilgilerde, 2003 yılından tutunda 2006 yılına kadar gerçekleşmiş ve hedeflenen ciro ve Vergi öncesi kar, 2004 ve 2005 bilanço ve gelir tablomuz, kredi kullanıp kullanmadığımız, ihracat/ithalat tutarlarımız, karımız……ve daha bir çok soru….
Merak ettiğim bu bilgileri verip vermeme konusunda ne gibi sorunlar yaşarım.Bu konuda bilgisi ve önerisi bulunan sizlerden acil bilgi talep etmekteyim.
Teşekkürler…
Ayşe Çalışkan.
turgut bey merhaba
GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikası ıle ılgılı http://www.rusyaofisi.com/ bu sıteyı onerebılırım detaylı bır acıklama yapılmıs.Ama benımde grup uyelerıne bu sertıfıkayla ılgılı bır sorum olucak.ISO 9001 belgesı oldugu takdırde GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikası aranırmı ??yanı ISO 9001 kalıte sertıfıkası GOST-R kalıte sertıfıkasının yerıne rusyadan ıthalat esnasında gecerlı olurmu yoksa her halukarda bu belgenın alınması mı lazım ??
cevaplarınızı beklıyorum sımdıden tesekkur edıyorum
ıyı calısmalar
sedat yaver
Yanit: Fw: [ihracatklubu] GOSSTANDART veya GOST-R Kalite Serifikasi
Her durumda Rusya'ya yapilan ithalatlarda aranan bir belgedir.
MERHABA ARKADASLAR ,
ASAGIDAKI MAIL INTERNETTEN BULDUGUM NIJERYALI BIR MUSTERIYE AIT. BIR SOZLESME GONDERMIS. ONU REDDETSEK PESIN CALISACAGIMIZI SOYLESEK BILE ADAM ISTERSEK HUKUKCUMUZA SORMAMIZI GUVENILIR OLDUGUNU VE ODEMENIN D/P AT SIGHT OLARAK YAPILMASI KONUSUNDA ISRAR EDIYOR.
NIJERYA VE BU SOZLESME ILE ILGILI YARDIM VE ONERILERINIZI BEKLIYORUM.
SAYGILARRe: [ihracatklubu] NIJERYA !! CONTRACT OF AGREEMENT ??? 
Cumali Bey,
Nijerya oldukça riskli bir bölge. Müşterinizden banka fererans mektubu isteyin ve gelen mektubu elçiliğimize göndererek teyid isteyin.
İyi çalışmalar,
Yasemin Taş Yüksel
Re: [ihracatklubu] NIJERYA !! CONTRACT OF AGREEMENT ???
Cumali Bey,
anladigim kadarı ile min 1 adet 20 lik konteyner dolusu Terlik istiyorlar sizden ve 5 yıllık baglantı gosterip gözünüzü boyamaya calisiyorlar (dunya ve biz bu urunu Cin den alırken bunlar sizden istiyorlar,tuhaf?).
ARKADAŞLAR,Nijerya da bir firma boyle bir taahhutname imzalasa ne olur,imzalamasa ne olur? Malı gonderirsiniz ve adamlara bir daha ulaşamazsınız (down payment at sight-oyle mi?) yada malı ciddi bir banka(varmı Nijerya da boyle bir banka) emrine ve adamlar binbir bahane bulmazlarmi rapayı daha az odemek yada dah sonra ödemek için? Arkadaşlar boyle bir firma i,le yazişmak ile bile vakit geçirmeyin eger peşin odeme yapmiyorlarsa,isterse alsınlar isterse almasınlar. boşuna çıkarmamışlar "DİMYAT'A piriçe giderken evdeki BULGUR dan olamayın" deyimini,degil mi?Aman arkadaşlar,mal satacagım ,ihrac edecegim diye boyle üç kağıtçilara para kaptırmayın., Baksanıza kendi kendine ? bir takim payeler veriyor ve bunu da kendisi imzaliyor? detaylara da girerim ama hiç gerek yok,sanırım size gonderecekleri bu KAĞIT PARÇASININ hiç bir kıymeti harbiyesi olmadigini sizlerde şip diye anladınız?
herkese akıllı uslu müşteriler
Saygılarımla
Niyazi
Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Sevgili arkadaşlar,
Akreditifin en basiti olan at sight ta bile ne kadar sorun yaşandığına seyirci oluyorum kaç gundur.
Inanc grup sagolsun bir program hazırladı ve 40 kadar arkadaşımız muracaat etti sagolsunlar ama ben bu grup sebebiyle 100-150 kişi olur diye düşünüyordum? halbuki bu bir DERS degil de karşılıklı fikir alış verişi olan bir KATILIM olmalıydı. Ben naçizane 1992 den kalma bilgilerle hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bu seminerlerde bu tür konulartı konuşalım istiyorum ama maalesef hala ben konuşuyorum dinleyenlerin çoğu da uyuyor tabi tek taraflı olunca,sonra bakıyorum burada en basit bir konu bile gunlerce yazışmalarla tartışılıyor.Tamam çekinebilirsiniz ama benim saatimden evvel ,bilgilenmek istediginiz konuları bana mail ile bildirseniz ben de bunları derleyip bildigimi anlatsam ve tartışmaya da açsam ne faydalı olurdu (bana göre). Neyse,gelelim arkadaşımızın takıldıgı noktaya;
Oncelikler bankaların olmazsa olmaz 2 evrakı vardır istedigi;
a-Fatura
b-Sevk evrakı
digerleri,ATR,packing list,vs ihtiyari evraklardır.
CMR ibraz edilecek bankaya,sonra mal gelmeyecek?? olur tabi,bu derecede guvensizlik var ise satıcı ile,nakliyeciyi kendiniz ayarlarsınız ve buı nakliyeci uluslarası kara ve/veya deniz nakliyecisi olur,3-5 fazla odersiniz ama bu nakliyecinin belgesi olursa malın teslim edilip Turkiye'ye yola cıkarıldıgını belgeler rahat edersiniz. Yok bu derece garanti bile kesmiyorsa,ola ki satıcı , malları bu firmaya teslim etmeden sahte CMR duzenleyip bankaya teslim edebilecekse vadeli odeme(deferred payment LC) isteyip,CMR nin kopyasını satıcıdan isteyin ve NAKLIYECINIZE teyit ettirin. CMR olduguna gore Avrupada bir ulkeden ithalat yapılıyor ve zaten bu arada nakliyeciniz malların teslim edildigini bildiirir size,birde gelen CMR nin teyidini aldınız mı ne sorun kalır?(malın evsafının/miktarının uygun olmaması dışında) .eger sahte evrak verdi ise zaten itiraz edersiniz.Bu işler bu kadar basit degil,karşınızda banka var sizin açtığınız L/C yi teyit eden ve CMR kendilerine ibraz edilmesine ragmen sahte cikarsa gerekli onlemleri alacaktır.
Yok herşeye ragmen yine problem olacagini düşünüyor ama illa da bu mala ihtiyaciniz var ise malın yuklemesine iştirak eder ve bunu yapacak şahısın onay yazısının bankaya tevsikini istersiniz olur biter.Sizden biri gidemeyecekse ,o zaman ciddi bir survey şirketi(ki Istanbulda şubesi olsun) nin raporunu istersiniz 3-5 masrafı goze alarak,olur biter. AMA hala anlamadiigim bir konu var nasıl olurda satıcı CMR (vede ATR)yi akreditif şartlarına (ya da malla yollayacagim metne)koyma der? bundan kasıtları bence,
belli vesaiklerin kamyonla gonderilmesini istememeiz onları rahatsız edebilir de ondandır.ama bu konuda da kenilerine; malımız kamyon ile 4-5 gunde geliyor,siz 1-2 fatura+ATR(ki malla gelmesi normal) ve CMR(ki order:Amir banka,notify.Alıcı) nin 1 ojinalini mallar ile gondermezseniz hem biz burada boşuna demoraj öderiz hem siz boşuna paranızı geç alırsınız çunki biz mallar ile gelen bu vesaiki; CMR yi bankaya "olusabilecek rezervleri kabul edip" mal bedelinin transferini istmezsek bankamızdan cirolatamayız ve malımızı ithal edemeyiz ama evraklar gelirse bu talimatı hemen verip
paramızı transfer ederiz ve sizde paranızı daha siz evraklarınızı bankanıza teslim etmeden alırsınız biz de malımızı,bunda ne sorun var? diye izah ediniz.
ama asatıcıya bu kadar guvenmiyorsanız,malınızın yerine kamyona çöp de doldurabilir
o zamanda da yine sorun çikar bunu onlemek icin de Survey raporu isteyin işinizi saglama baglayın derim,
Saygılar
Niyazi SOYDAN
Re: [ihracatklubu] NIJERYA !! CONTRACT OF AGREEMENT ???
grup çalışanlarına hayırlı çalışmalar,LOI, BCL İSTEYİN ARDINDAN AVRUPA BANKALARINDAN YADA AMERİKAN BANKALARIYLA KESİNLİKLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZİ BEYAN EDİN.AKREDİFİ GERİ DÖNÜLEMEZ.YENİLENEBİLİR. GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENMESİ GEREKEN ŞEKLİNDE AÇTIRIRSANIZ. RAHATÇA ÇALIŞABİLİRSİNİZ. AMA UNUTMAMAK GEREKİRKİ NİJERYADA HİÇ KİMSEYE BANKAYA GÜVENİLMEZ. VESSELAM.
Yanıt: Re: [ihracatklubu] AT SIGHT SORU
Konşimento fikrine katılıyorum. Aslında belki de satıcıyla ilgili böyle bir güven sorununda satıcıya sorulabilecek güzel sorulardan biri de malı FOB verip vermediği. Eğer malı FOB verebiliyorsa bu güven için bir adım. Malın özellikleri zaten inspection kuruluşunun verdiği onayla onay altında. Konşimento ile de yol. Ha illa da bir olay oldu mu gelen mal o mu vs diye bir endişe varsa, bir başka denetim firmasına daha denetim istenebilir veya mal geldiğinde tırdan indirilmeden bir denetime tabii tutulabilir. Böylelikle yolda malın başına bişeyin gelip gelmediği anlaşılır.
İşin özü, iş yapacak olduktan sonra biraz da güven şart ama illa da kıl bir durum varsa aşılır kanaatimce. Yeter ki gerçek alıcı, gerçek satıcı olsun.
Arkadaşlar merhaba,
Dahilde işleme izin belgemiz var, ihraç kayıtlı satışları dahilde işleme izin belgesi kapsamında taahhüte saydırabiliyormuyuz. Birde bizim belgemizin tarihi 30.12.2005 diib kapsamında 60 ton bakır aldık işleyipkablo yapıp çıkarmak için bu bakırı çıkaramazsak nolur yada cezaya girmemek için ne kadarını çıkarmamız gerekir.
Ceza-i sorunları nelerdir. Lütfen bilgi verir misiniz??
Özellikle inanç dış ticaretten bilgilerine güvendiğim Sn. Ali Güvenin Bey.
Kamyoncu dernek kuruyor navlun fiyatları yükselecek
Yaklaşık 2 yıldır Türkiye Kamyoncu Kooperatifleri Çalışma Grubu olarak örgütlenen kamyoncular, gerek araçların yenilenmesi gerekse düzenli bir yapıya kavuşan yurtiçi taşımacılıkta daha randımanlı olabilmek için dernek kuruyor. Tüzük çalışmaları başlayan ve haziran sonunda faaliyete geçecek olan oluşumun adı ise Türkiye Kamyoncu Kooperatifleri Derneği (TÜRKKOPDER). Antalya'da 495 kamyoncu kooperatifi başkanının katılımıyla yapılan toplantıda kurulmasına karar verilen derneğin iki önemli hedefi var; girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve navlun bedelinin artırılması. Navlun fiyatını artırmayı isteyen kamyoncular, bir yılı kapsayacak yeni navlun bedellerini haziranda sanayici, ihracatçı ve ithalatçılarla biraya gelerek belirleyecek. Dernek başkanlığını yürütecek olan Türkiye Kamyoncu Kooperatifleri Çalışma Grubu Başkanı Nizamettin Karadağ, "Derli toplu olmak, belirli bir merkezimizin olması bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Böylece Türkiye'deki bütün kamyoncuları bünyemizde toplayacağız"
dedi. Antalya'da 315 kooperatifin derneğe girdiğini, geri kalan kısmının ise bir ay içerisinde katılacağını belirten Karadağ, "Dernek olarak, uluslararası taşımacıları bünyesinde toplayan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODER) gibi dernekleri referans aldık. O derneklerdeki yapılanmayı biz iç taşımaya getireceğiz. Çünkü iç taşımalarda kooperatiflerin ağırlığı fazladır" dedi.
Navlun fiyatı artacak
Haziran ortalarına kadar Türkiye genelindeki kamyoncu kooperatiflerinin genel kurullarının süreceğini, bu süreçte bir yıllık yeni navlun fiyatlarının da belirleneceğini söyleyen Karadağ, "Antalya'daki toplantıda en çok öne çıkan konu navlun bedelleri oldu. İnsanlar yetki belgesine para yatırdıklarını ve bu paraları nereden kazanacaklarının derdinde. Bu konuda iki karar ortaya atıldı. İlk karara göre bu maliyet sanayici, ihracatçı ve ithalatçıdan çıkarılacak. Burada navlun fiyatlarının yüzde 150 civarında artırılması talep edildi. Ben açıkçası bu talebe karşı çıktım. Çünkü sanayicimizi ve ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Ama bunlar istendi" diye konuştu. Yeni navlun listelerini genel kurullarda hazırladıktan sonra, önümüzdeki ay sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara sunulacağını belirten Karadağ, "Artış talebi sanayicimizle paylaşılacak. Şu anda en kısa mesafe olan 0-10 kilometre için uygulanan navlun bedeli ton başına 3 YTL iken, 0-400 kilometrede uygulanan navlun bedeli ise ton başına 35 YTL" dedi.
Girdi maliyetleri düşürülmeli
Derneğin ikinci hedefinin de, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için baskı unsuru oluşturmak olduğunu kaydeden Karadağ, "Biz 300 üyeli bir kooperatifimizi baz alarak hesap çıkardık. Araç başına aylık yaklaşık 110 YTL'lik bir maliyet ortaya çıktı. Vergiler, yedek parça maliyeti vs. buna dahil. Bunun üzerine bir de araç yenileme maliyeti yüklenirse, epey sıkıntılı günler bizleri bekliyor demektir. Bu sürece kendimizi hazırlamak için özellikle motorlu taşıtlar vergisi konusunda hükümete baskı unsuru oluşturacağız" dedi. Yeni yapılanma ile derneğe üye kooperatiflerin kurumsallaşma sürecine gireceklerini de belirten Karadağ, "Kooperatifler artık ihtiyaçlarını yeni üye alarak değil, mevcut üyelerin araç sayısını artırarak sağlayacak. Kurumsallaşmanın ilk adımlarını bu sayede atmış olacağız" diye konuştu.
Re: [ihracatklubu] diib ve ihraç kayıtlı satışlar
D.İ.İ.B. 'si kapsamında ihracat kayıtlı satışlarınız DOĞAL olarak belge taahhüdüne sayılır. Yeterki bu ihracat kayıtlı satış D.İ.İ.B. 'si kurallarına göre yurt dışı edilsin.
Bakır 'ı ihracat yapamayacağınız anlaşılıyor, dolayısı ile belgenizin süresi bitmeden gümrüğe müracaat edin ve elinizde bulunan yada muhtemel bulunacak kadarının vergilerini ödeyerek eşyayı millileştirin. bu haraket planı sizi verginin 3 katından ve faiz ödemelerinden den koruyacaktır.
İyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla
Re: [ihracatklubu] diib ve ihraç kayıtlı satışlar
Gunaydin
DIIB nin gecerlilik suresi ne kadar? genelde 1 yıl oluyordu,oyleyse vaktiniz var sanırım ayrıca belgenin temditi de soz konusu olabiliyor. Belge kapsamı ithal ettiginiz bakırdan hic mi ihrec etmediniz?. Birde belge tarihinden evvel(belli bir sure) yaptiginiz kablo ihracatları var ise bunlari saydırabiliyormusunuz ?
Kolay gelsin
Niyazi
Re: [ihracatklubu] diib ve ihraç kayıtlı satışlar
Sn.Ali Bey, 60 ton bakırı iç piyasadan diib verilmek üzere kdvsiz aldık, 14 tonunu çıkardık %100'ünü çıkarmamız mı gerekir? Yoksa burada bir sınır var mı?
Çok teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Re: [ihracatklubu] diib ve ihraç kayıtlı satışlar
Merhabalar Eser Bey,
Durum Daha iyi anlaşıldı;
% 100 ünü çıkmak zorunda dağilsiniz, ancak fire oranlarını size verilen belge şartlarında hesaplayıp çıkmanız gereken ihracat rakamını bulursunuz.
eğer bu mamülü hiç çıkma şansınız yok ise iade faturası kesin, (tarihler bu imkanı tanıyorsa, yada siz ayarlama yapabiliyorsanız.)
bu konuda başka çözümlerde ileri sürmek mümkün ama belge ve altarnatif şartları görmek gerekir, yapabileceğiniz veya değişik fikir açılımlarına işletmenizin yönetsel, çevre ve ticari olarak uygun zeminde olması gerekir (bu maddenin açılımlarını yüz yüze görüşmek gerekiyor:)
İyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla
Ali GÜVENİN
SN. NİYAZİ BEY,
BELGE 30.12.2005 TARİHLİ, BAKIRDAN 14 TON İHRAÇ ETTİK, BAKIRI İTHAL ETMEDİK DİİB KAPSAMINDA YURTİÇİNDEN SATIN ALDIK KDVSİZ OLARAK. BELGE TARİHİNDEN 1-2 AY ÖNCE İHRACATLARIMIZ TABİİ Kİ VAR AMA BUNU NASIL SAYDIRABİLİYORUZ. DİİB SÜRESİ 1 YIL, BUNU CEZASIZ NASIL ATLATABİLİRİZ. 60 TON BAKIR ALDIK 14 TONUNU GÖNDERDİK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
SAYGILARIMLA,
Yanıt: [ihracatklubu] Altın Nerede Duracak?
Nisan başında altının 680lere 1 ay içinde geleceğini, bir duraklamadan sonra hedefin 780 seviyeleri oldugunu belirtmiştik. 780 tamam da sonrasının ne olacağını bilemem.
saygılar.
Sayın arkadaşlar,Pakistandan bir ithalatimiz olacak ama firma imalatci degildir, toptancidir. Buradaki gumruk vergisi fatura degerinden yuzde oranı ne kadar olur ve pakistandan her hangi bir sertifika ve belge var mı vergioranlari dusurmek icin. Lutfen yardimci olursanız cok sevinirim. Saygılarımla,Rassa Beratti
Re: [ihracatklubu] Pakistandan ithalat
Sayın Rassa Beratti
Ürün nedir? Çok çeşitli olarak bütün mallar diye genelleme yapamayız. Mesela Bazı Tekstil ürünlerinde kota var, o ürüne göre de değişebilir. Malin cinsi tam olarak bildirirsenin size yardımcı olabilirim.

Şenol ALTUNTAŞ
Re: romanyadaki pet şişe üreticileri Sibel hanım,www.europages.com adresinden gerekli aramayı yapabilirsiniz.İyi çalışmalarTugba TOLON
Re: [ihracatklubu] Pakistandan ithalat
Sn. Rassa Bey,
Ben Pakistanyelim ve Pakistan dan buraya kumşalr giteriyoruz. vergi oran her kumaş için ayrıdır.
istersin bana 0532-372 57 92 te arain yardımcı olmaya caleşicem.
Sohail


HEPINIZE MERHABA ,

ISRAILDE LOJISTIK + GUMRUKLEME + DIS TICARET KONUSUNDA FAALIYET GOSTERIYORUZ. ISRAIL VE BOLGE ULKELERI ILE ILGILI HER KONUDA ELIMDEN GELDIGINCE IHTIYACI OLABILECEK UYE ARKADASLARA YARDIMCI OLMAK ISTERIM.
AYNI ZAMANDA ISRAIL - TURKIYE IS KONSEYIMIZDE DE FAALIYET GOSTERIYORUM, konsey UYELERIMIZ KANALI ILE DE, ISTEK - TALEP VE SORULARINIZI GENIS BIR IS ADAMLARI GRUBUNA ULASTIRMA OLANAGIMIZ'DA VARDIR.
HEPINIZE IYI GUNLER, IYI ISLER DILERIMAkil ULUKAYAhttp://finance.groups.yahoo.com/group/ihracatklubu/post?postID=2paOaOx2g64iXdELbZesucO8ombI227ICyAzgW0YPW-u8OvGP0UgtZSw_ySzFjdw8GLM3HBgda4ZnzHm
GOST-R Kalite Serifikasi

Turgut bey, Konu ile ilgili olarak Gost Sertifikassi hakkinda bilgi alabileceginiz adresleri mesteklaslarin size iletmisler.Gost sertifikasi Rusyanin kalite belgesi olup bu ulkeye gonderimlerde ve Rusya pazarinda yapilan satislarda zorunluk haline gelmislerdir.Ayni hassasiyeti Ukrayna da gostermete ve UkrSEPRO sertifikasi istemektedir. Sertifikalarin aliminda herhangi bir zorluk yoktur. sistem olarak ISO uygulumalarina tabidir fakat incelemeler o kadar sıkı degildir. Sahsen sertifika aliminde ve incelemelerde bulundum. sertifika alimi ile ilgili bilgiyi http://www.sercons.ru/ adresinden temin edebilirsiniz sirket yetkilileri size yardimci olacaktir. Kolay gelsin.
Re: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
Sayın ArkadaşlarÇalıştığımız sektörlerde yurtdışı müşterisi bulmak için hepimizin kullandığı sabit yöntemler var. Alibaba, Kompass , Europage.... gibi sitelerden aratmak , Google , Yahoo , .. gibi arama motorlarını kullanmak,veya yabancı ülkelerdeki müşavirlerimizden bilgi talep etmek gibi. Bi kaç arkadaştan yabancı ülkelerinChamber of commerce in den de yardım alınabileceğini duydum. Öğrenmek istediğim , bu şekilde içinizdeyardım alanlar var mı. bi de bütün ülkelerin national chamber of commerce lerini listeleen herhangi bir web sitesi varmı Eğer müşteri bumak la ilgili bildiğiniz başka yönemler varsa paylaşmanızı rica ederim .SagılarımlaMuhammet Atinc
Re: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
Muhammet Bey Merhaba,www.intracen.org sitesine girip istediginiz ülkenin TPO (trade promotion organization) e-mailleine talebinizi iletin.O konudaki tüm firmalarin detaylarini size gönderirler.Biz denedik ve çok faydasini gördük.Saygilarimla,Nizamettin ACAR
Re: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
Dunya genelinde Chamber of commerce gosteren siteler asagidaki gibidir. Bu sitelerin uye listelerinden konunuzla ilgili firmalari arastirip irtibata gece bilirsiniz. http://www.iccwbo.org/ , http://www.worldchambers.com/
Re: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
Herkese selam...

öncelikle şirketimizi tanıtmak istiyorum. Türkiye'de madencilik alanında faaliyet gösteriyoruz (üretim, ihracat ve yeni sahaların araştırılması üzerinde yoğunlaşmış durumdayız).
Benim bir sorum olacaktı: 3 yıl dış alım yapmama rağmen olayı çözemedim. Karşı taraf bana LOI gönderdi şimdi benden FCO istiyor. FCO nedir?
Ayrıca LOI'de benim özellikle neye dikkat etmem gerekir. Bana bir ön protocolmuş gibi görünüyor... Daha önce çalıştığım alanlarda bu kullanılmıyordu...
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Sadi Balaban

RE: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
FCO : Full Corporate Offer
LOI : Letter of Intend
BCL : Bank Comfort Letter
Sadi Bey Merhaba,
Kendi deneyimlerime göre size aşağıdaki kısa açıklamayı gönderiyorum. Ben de hurda demir ticaretiyle uğraştığım için her gün LOI, BCL, FCO, POP, v.b. dökümanlarla muhatabım. Bunlar ICC’nin (international Chamber of Commerce) ticareti güvenilir şekilde yapabilmek için önerdiği uluslararası ticaret yönteminin unsurları
Bir alıcı, satıcıya LOI göndererek alım niyetini bildiriyor. LOI’ın içeriğinde malın tanımı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli gibi detaylar yanında bazen banka detayları ve “soft probe” yetkisinin de bulunması isteniyor. LOI kullanılarak, LOI’ı gönderen tarafın bankasına “soft probe” yani finansal yeterlilik sorgulaması yapılabiliyor. Ya da bunun yerine LOI ile birlikte BCL’de göndermesi istenebiliyor. LOI’da daha baştan size uygun gelmeyen konular (fiyat, teslim süresi, ödeme şekli, v.b.) varsa değişiklik isteyip LOI’ı tekrar göndermelerini isteyebilirsiniz.
Anlayabildiğim kadarıyla, siz bir demir çelik ürününü satıyorsunuz. Müşteriniz alım yönünde niyetini LOI ile size iletmiş. Sizden FCO istiyor. FCO, alıcının talebine sizin firma olarak vereceğiniz teklif dökümanıdır. Ancak FCO göndermeden önce; söz konusu olan yüklü bir miktar mal ise ve alıcı sizin ilk olarak çalışacağınız bir firma ise, BCL isteyebilirsiniz. Zaten alım gücü olmayan bir firma ile zaman kaybetmemiş olursunuz. Ancak, küçük işlerde bu yöntem pratik olmadığı için pek izlenmez. FCO’nun içeriğinde bir teklifte olması gereken tüm detaylar yer alır. FCO, ileride imzalanması olası sözleşmeye temel oluşturur.
Daha detaylı bilgi verebilirseniz, daha detaylı açıklama yapmak mümkün. Genel anlamda bunları söyleyebiliyorum.
Selamlar,
Re: [ihracatklubu] GOST-R Kalite Serifikasi
LOI dediginiz Letter of Indemnity midir? Harici banka garantisi mi yani? oyle ise banka araciligi ile mi gonderdi? FCO yu tam anlayamadim,LOI karsiliginda bir kontrgaranti mi istiyorlar acaba?
Sayın İlgili
Bu yayınları Komitemizden temin edebilirsiniz daha fazla ve doğru bilgi için lütfen http://www.icc.tobb.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.
RE: TRANSIT TICARET
Değerli arkadaşlar,

Suriye'li bir firma Ukrayna malı çimento alacaktır. Bu Malı Alman firması bize satacak, biz de Suriye'ye göndereceğiz. Her ay 12500 ton olmak üzere 12 ayda toplam 150 bin ton temin edilecektir.Suriye firması bize irrevocable bölüneblilr devredilebilir Avrupa bankasından teyitli bir akreditif açacaktır.Teslim şekli FOB olacak.
Biz bu akreditifi Alman firmasına transfer edebilir miyiz? Alman firması bu akrediitife istinaden malı direkt Suriye'ye gönderebilir mi?
Her ay 12500 tonluk yeni bir akreditif açılmak yerine rotatif akreditif olarak açılabilir mi?
Türkiyedeki aracı firmadan buradaki banka extra güvence ister mi? Türkiyede hangi anka bu işe aracılık eder?
Akreditifte hangi koşullara yer verilmelidir?
Yardımlarınızı rica eder, saygılar sunarım.

RE: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Merhabalar,
Güzel bir iş.Mallar UkraynadancSuriye gönderirilir.Ve Transit Ticarat Kapsamına girer.Sadece belgelerin dolaşımı farkeder Ama Risk taşıyan bir ülke Suriye.Onların size sunacağı sözleşmede ödeme şekli 'confirmed' teyitli şartını yazmamışsınız. Sonra işleme aracılık edecek bankaları (Alıcının bankası-Suriye/alıcının ve satıcının bankası-Türkiye/ Satıcının bankası Almanya birbirlerinin muhabir bankaları olması işi çok kolaylaştırır. Suriye de Muhabir banka bulunabilirmi?.Bank Asya gibi bankalar yardımcı olabilir. Aylık yükleme miktarına göre 12 kez yükleme yapılacak.Revolving L/C olabilir. Akreditifin her yüklemeden sonra aynı şartlarda yenilenebilir olması. Ama Akreditif vadesi 1 yıl dan fazla olacak teyit maliyetleri hesap edilmesi önemli.Bankalar 1 yıl dan fazla vadeli Akreditif açarmı?
Bu bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerinizi yazarsınız. daha fazla yardımcı olabilirim.
Selamlar
Tarık Kılıçarslan
Yanıt: [ihracatklubu] Afrikalılar geldi... Muhtemelen elleri boş döndü...
Walla bunu, bu organizasyonun geyikliği yüzünden, tabi orda değildim bilemiyorum ne derece rezildi, bundan dolayı müşteri kaybeden ihracatçılarımız düşünsün. Artık ne biliim, bu şirketle iş yapılmasın diyecem ama, farketmeyecek nasılsa.. türkiye burası. Walla biz içerden, onca millet dışardan yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yıkamıyoruz. Allah ne seviyormuş bizi aslında arkadaş ya.. :))
Degerli Arkadaslar Selamlar
Khirede yasiyan bir turk olartak Misirda tekstil sanayii yatirimi yapmak isteyen arkadaşlari benimle irtibat kurabilir. Misirin bakire piyasası yuksek nufus sayisiyla ve devletin verdigi tesfiklerle turk yatirimcilarini misirda yatirim yapmalarini siddetle oneriyorum. Ayrıca 20 Mayisa kadar İstanbuldayim bana ulasmak isterseniz 0536 7102927 cepten ulasabilirsiniz
SAYGILARIMLA
Necmettin SEVİLİ
Kahire gsm 0020-12 8460171
msn http://finance.groups.yahoo.com/group/ihracatklubu/post?postID=TSERLXewaLGJrFSnScxGvlVQAUm3mO7Z8X_LxPpUNstIRirbxn1ukGthqFPErIPTy8wiX6bkKoKP0EfW
Re: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Değerli arkadaşlar,Aşağıdaki konu ile ilgili birçok kişi cevap vermiş. Benim sormak istediğim ise uygulamada işlemin nasıl gerçekleşeceği. Şöyle diyelim;Almanya'dan Ukrayna'ya mal gönderilecek. Ancak aracı olarak Türkiye'deki bir firma olacak.Almanya'daki firma evrakını nasıl hazırlayacak. Ukrayna'daki firma hangi evrak ile gümrükleme yapacak.Türkiye'deki firma ne gibi evrak hazırlayacak. Ödeme şeklinin de Mal Mukabili olduğunu varsayalım ki fazla karışık olmasın.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla,Adem YÜKSELNurdan Oneren yazmış:
Değerli arkadaşlar,
Suriye'li bir firma Ukrayna malı çimento alacaktır. Bu Malı Alman firması bize satacak, biz de Suriye'ye göndereceğiz. Her ay 12500 ton olmak üzere 12 ayda toplam 150 bin ton temin edilecektir.Suriye firması bize irrevocable bölüneblilr devredilebilir Avrupa bankasından teyitli bir akreditif açacaktır.Teslim şekli FOB olacak.
Biz bu akreditifi Alman firmasına transfer edebilir miyiz? Alman firması bu akrediitife istinaden malı direkt Suriye'ye gönderebilir mi?
Her ay 12500 tonluk yeni bir akreditif açılmak yerine rotatif akreditif olarak açılabilir mi?
Türkiyedeki aracı firmadan buradaki banka extra güvence ister mi? Türkiyede hangi anka bu işe aracılık eder?
Akreditifte hangi koşullara yer verilmelidir?
Yardımlarınızı rica eder, saygılar sunarım.
RE: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Adem bey,
Mal Mukabili ödeme şeklinin de detaylarına girmeden;
Öncelikle Taraflar arasındaki sözleşme nin detayı ne?
Tarafları yazdığınız şekilde kabul edersek.ve işlemi transit ticaret kabul ediyoruz.
1- Almanyadaki Firma sadece faturayı Türkiyedeki firmaya kesecek diğer bütün evrakları Ukraynadaki firma adına düzenleyecek.( sigorta, koli/ağırlık listesi, Menşe Belgesi v.s)
2-Türkiyedeki firma Faturayı Ukrayna daki firmaya kesecek.
Sözleşmenin detayı önemli
saygılarımla

Tarık KILIÇARSLAN
Re: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Cevap için teşekkürler Tarık Bey,Ancak benim için önemli olan pratikteki uygulama.Örneğin ;1-) Almanya'daki firma Ukrayna'ya kestiği faturayı yollayacak mı? (Yollarsa Türkiye'deki firmanın fiyatları anlaşılmış olacak, yollanmaz ise gümrük kapılarında problem yaşacak mı? )TIR Karnesi ekinde fatura olmazsa kapılardan geçilebilir mi?2-) Ukrayna'daki firma, Türkiye'den gelen orijinal fatura ile gümrükleme yapabilecek mi? Yoksa TIR karnesinin ekinde Alman firmanın faturası problem yaratır mı?Olayı diğer yönüyle sormak istiyorum. Çünkü Tiransit Ticaret ile ilgili fazla pratik bilgim yok !Satıcı firma Almanya'da. Alıcı Türkiye'de. Aracı firma Bulgaristan'da.Yukarıda belirtilen Tiransit Ticaret nasıl gerçekleşecek.Almanya'daki firma Türkiye'ye malı yolluyor.Soru : Almanya'daki firma faturayı Bill To : Bulgaristan , Ship To : Türkiye olarak kesecek ve Bulgaristan'a gönderecek. Ancak TIR karnesi ekinde Alman firmanın faturası gelecek mi?Gelmeyecekse, Gümrük kapılarında problem olmayacak mı?Soru 2 : Mal Türkiye'ye geldiğinde, TIR Karnesi ekinde Alman firmanın faturası varsa, Türk Gümrüğünde Bulgaristandaki firmanın faturası ile ithalat işlemi yapılmasında problem olur mu?Soru 3 : Mal Türkiye'ye geldiğinde, TIR Karnesinin ekinde Alman firmasının faturası yoksa, Türk Gümrüğünde Bulgaristandaki firmanın faturası ile ithalat işlemi yapılabilir mi?Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.Saygılarımızla,Adem YÜKSEL
RE: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Adem bey,
örnek sorularınıza cevep olarak;
1- hayır Almanyadaki firma faturasını Türkiye'ye yollayacak Ukrayna' ya değil.Türkeye deki firma Transit ticarette hem ithalatını hemde ihracıtını ve muhasebe kayıtlarını kapatacak.Çünkü Alış ve kar marjıyla satış yapıyor. Evraklarda Transit Ticaret İfadesi olacak. Almanyadaki firma yüklemeyi transit ticaret olarak sözkonusu ülkeye yapacak.Ama ihracatını Türkiye ye yapacak
2-Zaten orjinal diğer evraklar Türkiyedeki firmanın keseceği fatura ile birlikte Ukrayna ya gönderilecek.
Selamlar
RE: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Adem bey,
Yani Transit ticarete Türkiyedeki firma açısından bakıyoruz.İşlem İçin Transit Ticaret formu düzenleyeceksiniz. hem Bankaya hem gümrüğe bu transit ticaret formuyla müracaat edeceksiniz. Transit ticaretin yükümlülükleri ithalat ve ihracatdaki gibi değil.
Re: [ihracatklubu] RE: Transit Ticaret
Aşağıda birbirinden farklı 2 soru var fakat ben Sn. Adem Bey'in sorusuna cevap veriyorum. İsteğiniz halinde Nurdan Hnm. ın sorusunu da cevaplayabilirim. Bu işlem, klasik bir Reeksport işlemidir ve muamele bu işleme göre yapılacaktır.1: Mal Almanya'dan Ukrayna'ya gönderilecek. Alman Firma a): ATR yi düzenleyecek, exporter yerine kendini yazacak ancak alıcı kısmını doldurmak zorunda değil. b): Fatura da Consigne:Türkiyedeki firma, Notify:Ukraynadaki firmayı yazıp faturayı bize gönderecek c): Konşimento da aynı fatura gibi Consigne:Türkiyedeki firma, Notify:Ukraynadaki firma yazılacak, imalatçı olarak kendi adını yani Alman firmasını yazacak ve fatura ile beraber Türkiyedeki Firmaya gönderilecek.
d): Almanyadaki firma ihracat işlemlerinde teslim şekli olarak FCA kullanacak ve bunu bütün evraklarında belirtecek. e): Çeki listesi direk Ukraynalı firma adına yapılıp ATR ile beraber mal beraberi Ukrayna'ya gönderilecek. 2: Alman Firma , Türkiye'deki firmaya konşimento ve faturayı gönderecek. Türk Firma, eğer mal bedellerinin görünmesini istemiyorsa kendisi Ukrayna adına yeni bir fatura tanzim edecek, faturanın üzerine bu işlemin Reeksport olduğunu, Türkiye'deki aracı banka adını , FCA ibaresini ve imalatçı firmaolarak Alman firmasını mutlaka belirtecek. Fatura dan kastım Commercial Invoice tur ve tüm açıklamalar ingilizce yapılmalıdır. Bu işlem için mal Türkiye Gümrük sahasına girmediğinden herhangi bir Beyanname düzenlenmeyecektir. Konşimentoyu cirolayacak ve ve düzenlemiş olduğu kendi faturası ileberaber, ödeme şekli mal mukabili olduğu için direk Ukrayna'daki firmaya gönderecek. Eğer mal bedeli Kambiyo ya giriyorsa ( 100.000.- USD ve üzeri) bu işlemden Türkiyede ki aracı banka haberdar edilecektir.3: Ukraynalı firma kendi ülkesindeki gümrük işlemlerini Türkiyeden gelen evraklar ile yapacak.Umarım yardımcı olabilmişimdir. Saygılarımla,


Frigorifik Taşıtlara Uygulanan Geçiş Önceliği!
Edirne Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan’a ve diğer Avrupa ülkelerine yük götüren TIR’ların, özellikle haftasonlarında güzergahta yoğunluğa sebep olduğu, zaman zaman 8-10 km’yi bulan kuyruklar oluşturduğu ve yurtdışına çıkış için uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirtilmekte; taşıdığı yükün özelliği nedeniyle bu yoğunluktan etkilenmemesi amacıyla Frigorifik TIR’lara geçiş önceliği sağlandığı ve TIR kuyruğunda bekleme zorunluluğundan muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Bunun yanı sıra anılan yazıda, Frigorifik araçlara tanınan bu geçiş önceliğinde amacın, ülkemizin bozulabilir gıda maddesi ihracatında herhangi bir kayba uğramaması olduğu ifade edilerek, bazı tenteli araç sürücülerinin bu durumu hoş karşılamadığı ve bu önceliğin güzergahta görevli trafik polislerinin inisiyatifinde gerçekleştirildiğini ileri sürdükleri belirtilmektedir. Ayrıca, Kapıkule TIR Denetleme ve Konaklama Noktası ve yakın çevresindeki tesisler olmak üzere, Kapıkule güzergahında bulunan petrol istasyonları ve sosyal tesislerde, dinlenme, alışveriş vs. amaçlarla duraklayan veya bekleyen TIR sürücülerinin, bu tesislere giriş saatlerini kendilerine baz alarak güzergahtaki TIR kuyruğunda kendilerine öncelik aradığı, özellikle aynı zamanda bu güzergaha gelen ve TIR kuyruğunda uzun süre bekleyen sürücüler ile aralarında huzursuzluk yarattığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda anılan yazıda;
- Frigorifik araçların dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önceliği bulunmakta olduğu, başta tenteli araç sürücüleri olmak üzere sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesi,
- Kapıkule güzergahındaki sosyal tesislere girdikleri zaman gözetilmeksizin tüm TIR’ların ( Frigorifik TIR’lar hariç) uyarılmayı beklemesizin TIR kuyruğunun sonuna gitmeleri,
- Ülkemiz yararına sadece bozulabilir gıda maddesi taşıyan Frigorifik TIR’lara sağlanan geçiş önceliğinin devam edeceği yönünde tüm TIR sürücülerinin bilgilendirilmesi,
- Yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeyen TIR sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağının bilinmesi, hususlarına dikkat edilmesi önemle rica edilmektedir.
http://finance.groups.yahoo.com/group/Navlunhttp://finance.groups.yahoo.com/group/Endekslerhttp://finance.groups.yahoo.com/group/Denizcilerkahvesi
Feretiko (Rize Bezi)
Feretiko (Rize Bezi)Kendir bitkisinin elyafından el tezgahlarında dokunan Feretiko çağın vazgeçilmezi olarak görülüyorDüz Feretiko esmer (ham) ve beyaz (ağartılmış) desensiz Feretikodan çeşitli kıyafetler dikilirBu sezon şık Feretiko tunikler gömlekler ve pantolonların yanında Feretiko fanilaları oldukça yoğun ilgi görmekte özellikle Rizeli hemşerilerimizin atalarından duydukları Feretiko giysilerinin sağlıkaçısından önemi romatizmal hastalıklara nasıl iyileştirici etkisi olduğuna Bizzat şahit olmaları Feretiko giysilerinin rize de yok satmasına neden oluyor Ve fiyatlar 50 ytlye kadar çıkabiliyor zira Feretiko bezi eltezgahların da dokunduğu için seri üretime geçilemiyor ve ne kadar dokunulursa dokunulsun talep karşılanmakta güçlük çekiliyor Ayrıca bu sezon üretimine başladığımız Feretiko ajurlu ve desenli katlamalı perdelerin Resimlerini haziran ayında sitemizde bulabilirsiniz Sağlıklı yaşam için bitkisel liflerden mamul gayet ince ve şık ketene karşı 4 kat daha sağlam Feretiko yu deneyiniz Ter emici özelliği ile romatizmal hastalıkları bulunan hastalara doktor tavsiyesidir Bitkisel liflerden mamul olduğu içinde ayrıca daha sağlıklı ve şıktır Feretiko kumaşı modern çağın vazgeçilmezi olmaya aday tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor Bu seneki Rize metef fuarına Feretiko mamulleri damgasını vurdu El emeği göz nuru Feretiko mefruşat ve Feretiko giyim modelleri herkesin beğenisini kazandı Feretikoya gerekli desteği gösteren başta sayın valimize ve ilmili eğitim müdürümüz ve il ve ilçeler deki bütün halk eğitim müdürlerimize teşekkür ederiz Ayrıca metal tezgah tasarımını yapan Tevfik ileri meslek lisesindeki öğretmenlerimizi bu başarılı çalışmalarından dolayı kutlar ve başarılarının devamını dileriz Feretiko.com ekibiwww.feretiko.comhttp://finance.groups.yahoo.com/group/ihracatklubu/post?postID=36qjxjv2youzitXzOJQt8OT_wes7ox8DqDhasnNJ0IfMJc_5NqwNMN9_vd0ydug_WfupwF8FSewbTel: 04642234682
LETTER OF GUARANTEE
HERKESE SELAMLAR,
YUNANISTAN DAN MUSTERIMIZN BANKASINDAN BIZE MUSTERIMIZE HITABEN YAZILMIS 90 GUNLUK
LETTER OF GUARANTEE GELDI.BUNUN GUVENILIRLIGI NEDIR ? VADE 90 GUN MEKTUBUN ICERIGINDE
MUSTERININ ODEMEMESI DURUMUNDA BANKANIN ODEYECEGI BELIRTIYOR FAKAT ULKE YUNANISTAN OLUNCA
INSAN DUSUNUYOR. DAHA ONCE HIC BU YONTEMLE CAKISMADIGIMIZ ICIN BILMIYORUZ.OZELLIKLE KAMBIYO VE BANKACILIK KONUSUNDA DENEYIMLI ARKADASLARIN YARDIMINI BEKLIYORUZ
SAYGILARIMLA
STK TEKSTIL KIMYA
OMER
RE: [ihracatklubu] LETTER OF GUARANTEE
Omer bey,
Birinci derecede önemli olan Garanti mektubunun Türkiyedeki bir banka aracılığı ile size ihbarının yapılması. Yani size kontür garanti olacak taraf bir türk bankası olmalı.
saygılarımla,
Tarık KILIÇARSLAN
RE: [ihracatklubu] LETTER OF GUARANTEE
Merhaba,
Teminat mekltupları Borçluya hitaben degil ALACAKLIYA hitaben verilir. nasil bir terminat mektubu ki sizin muhtemel borçlunuza hitaben verilmiş verilmiş ve KENDİLERİNİN ODEMEMSİ DURUMUNDA banka tarafindan odenecegini yaziyor? vede hangi lisanda yazılmış? Tabii butun bunlar,bankanin ne derecede bir banka oldugu vs sizi aşan konular. Ayrica bunun kanuni bir teminat mektubu oldugunu ve musterinizin parayi odemedigini VARSAYALIM,Bu mektubu nasil tahsil edecekssiniz???? bankaniza tahsile verseniz ve ilgili bankaya gonderseniz ,vade bitimindan 2 hafta once gondermeniz,bankanızın da buna aracılık etmesi lazim. ANCAK bu tur bir mektup uluslararasi işlemlerde ALACAKLININ ülkesindeki bir muhabir banka kanali ile
ALICIYA verilecek HARICI GARANTI ile olur.Ve alacakli da mektubun süresi bitmeden kendi bankasına tazmin edilmek uzere ibraz ederek (gerekirse tabi) işlemini tamamlayabilir.Aksi halde ne gecerlidir ne degildir bunu sizin bilmeniz mumkun degil.Her hizmet gibi çok buyuk olmayan Bedeli ne ise ödenir ve RAHAT edilir.
Saygılar
Niyazi SOYDAN
RE: [ihracatklubu] SADECE 2.KALITE TANINMIS IHRACAT MARKALARININ ORME - DOKUMA - DENIM STOKLARI ARANIYOR
Ertuğrul Bey Merhaba,
Öncelikle ilginize teşekkür ederiz. Peynir, zeytin, helva, bakliyat, büsküvi, gibi bir markette satılan her tür gıda olabilir.
Aradığımız şartlar;
Tanınmış marka olması.
Birçok marka hali hazırda Avrupa dağıtım temsilcilikleri kanalıyla dağıtım yapıyor. Bu nedenle bu gıda maddelerini spot piyasadan temin etmek istiyoruz. Avrupa’da satışa uygun şekilde ambalajlanmış ve ambalajlar üzerinde her dilde açıklama olmalı. Miktar bir konteyner (20 ft’lik) olmalı, birkaç kalem birleştirilebilir. Fiyat normal fiyatın altında spot alıma uygun olmalı,
Malın kalitesi Avrupa gümrüklerinden geçebilecek özelliklerde olmalı. (Zaten Avrupa’da satılan bir markaysa sorun çıkmaz) Bu şartlara uygun partiler halinde gıda maddesi arıyoruz. Bize göndereceğiniz teklifte;
1. marka,
2. ambalaj büyüklüğü,
3. üretim/son kull. Tarihi,
4. toplam miktar,
5. fiyat ve ödeme koşullarını bildirmeniz yeterli.
Selamlar,
Yücel Tümay
Süreli Teminat Mektuplarında bankaca yazılan süre uzatım yazısının 15 gün önce ibraz edilmesi durumunda kabul edilmesi konulu yazı
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.07.203-4413
Konu : Süreli Teminat Mektupları.


11.05.2006 / 12117
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi : a) 31.03.2004 tarih ve 8943 sayılı yazımız.
b) 05.01.2005 tarih ve 307 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin mülga 653 üncü maddesinin son paragrafında yer alan;
“655 inci maddeye uygun verilen teminat mektubunun süresi, dahilde işleme rejiminde ek süreler dahil belge süresine bir yıl, diğer gümrük işlemlerinde ise ek süreler dahil belirlenen süreye altı ay eklenmek suretiyle tespit edilir. Teminata konu işleme ilişkin sürenin belirsiz olduğu hallerde teminat mektubunun en az üç yıl süreli olarak düzenlenmesi ve gerektiğinde bu sürenin dolmasından 15 gün önce ibraz edilecek yeni bir teminat mektubu ile değiştirilmesi gerekir. Bu sürelerden daha uzun süreli teminat mektubu ibraz edilmesi halinde bu teminat mektupları da kabul edilir.”
Hükmü uyarınca, teminatlı işlemlerde süreli mektuplar kabul edilmekte idi.
Bu doğrultuda; ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile, teminat mektuplarının süresinin dolmasından 15 gün önce değiştirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, alınan her türlü önleme rağmen teminat mektuplarının süresinin dolmasından 15 güm önce değiştirilmemesi durumunda yükümlüler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca işlem yapılması ve teminatın geçerli bulunduğu 15 günlük zaman içerisinde teminatı veren banka nezdinde girişimde bulunmak suretiyle alacağın nakde çevrilmesinin talep edilmesi ve bu şekilde yapılacak olan tahsilatın emanete alınması yönünde işlem ifası ve teminat mektubuna konu gümrük yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde emanete alınan miktarın ilgili bankaya iade edilmesi, aksi takdirde irad kaydedilmesi gerektiği talimatlandırılmıştı.
Ancak 21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin sayıldığı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi;
“2) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,”
Olarak değiştirilerek söz konusu değişikliğin 5234 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (c) bendi ile 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alındığından; bu defa ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile, 01.01.2005 tarihinden itibaren süreli teminat mektuplarının kabul edilmemesi talimatlandırılarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik ile de Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesinde, teminat mektuplarının süresiz olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan; daha önce kabul edilmiş olan süreli teminat mektuplarının, mektubu düzenleyen banka şubelerinin söz konusu mektuplarının sürelerinin uzatıldığına ilişkin yazıları ibraz edilerek teminat konusu işlemlerin yürütülmesinin talep edildiği görülmektedir.
Konu ile ilgili olarak Müsteşarlık Makamının 2006/101 sayılı Onayı ile, süreli teminat mektuplarının yenilerinin getirilmesi üzerine değiştirildiği de dikkate alındığında; bu durumun firmalar ve gümrük idaresi açısından zaman kaybına ve maliyetlerin artmasına neden olması sebebiyle diğer hususlar aynı kalmak üzere süresinin, süresiz olarak uzatıldığına dair banka yazılarının, teminat mektubunun süresinin dolmasından 15 gün önce ibraz edilmesi durumunda kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.


Müsteşar a.
Şükrü YILDIZ
Daire Başkanı


"SAMPLE" Ödemesindeki Mantıklı Yol
Değerli grup üyeleriÇinden getirmeyi düşündüğümüz mal için 3 tane sample(örnek) istedik adamlar CIF fiyatının üzerine % 30 koydular ve paranın peşin olarak bankalarına yatırılmasını istediler Bu adamlar bize o mal yerine kalitesiz 3 tane gönderseler yada hiç bir şey göndermeseler bu durumu engellemek için ne yapmalıyımDHL in sample lari verirken toplam ödemeyi alma hizmeti var ödeme hizmeti var sanırımbunu mu istemeliyim ısrarla lüften yardım ediniz bu konudaSaygılar
Sample için neden ödeme yapıyorsunuz ki? Adı üstünde Numune bunlar... Ben bugüne kadar hiçbir numune gönderisine ödeme yapmadım.Mehmet Akif Özyurt
Değerli İhracat Klubü üyeleri,

Bugün yaşanan talihsiz yangın nedeniyle malları zarar gören firmalarımıza ve onların şahsında tüm dış ticaret camiasına ve ülkemize geçmiş olsun diyorum.
Bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve milli servetimizin heba olmaması temennisiyle iyi günler diliyorum.
Selam ve Saygılarımla,
Metin Külünk
Grup Yöneticisi
İNANÇ DIŞ TİCARET HİZMETLERİ GRUBU

4 Comments:

At 5:57 AM, Blogger zenelth Loan said...

Merhaba departmanda ve burada kredi bulmak için arama biz gülümseme için bir fırsattır x herhangi bir intrested kişinin e-posta yoluyla bize ulaşın gereken kredinin her türlü kredisi teklif mohammed.investment.services@gmail.com

 
At 4:07 AM, Blogger BERITA KELLY said...

rekomendasi:NAGAQQ.COM | AGEN BANDARQ | BANDARQ ONLINE | ADUQ ONLINE | DOMINOQQ TERBAIK

 
At 3:08 AM, Blogger kelvin kent said...

İşletme kredisi mi arıyorsunuz? Kişisel krediler, konut kredileri, otomobil kredileri, öğrenci kredileri, borç konsolidasyon kredileri, teminatsız krediler, girişim sermayesi vs. Veya herhangi bir nedenle bir bankadan veya finansal kuruluştan kredi reddedildi. Bizler özel kredi vericisiyiz, düşük faiz oranlı işyerleri ve bireylere kredi veriyoruz ve ekonomik, cazip% 2 Kredi ile ilgileniyorsanız? Bugün (kelvinkentloanfirm83@gmail.com) ile iletişim kurun ve bugün bir kredi alın. Acilen bir krediye veya başka mali yardıma mı ihtiyacınız var? Şu anda üzerinden% 2'lik (2%) faizli e-postaya her tür kredi teklif ediyoruz: kelvinkentloanfirm83@gmail.com. Aşağıdaki bilgiler: tam adı, doğum :: Ülke: Meslek: Kredi Miktarı: Kredi Süresi: Amaç: aylık gelir: gönderildi. (Kelvinkentloanfirm83@gmail.com)

 
At 3:08 AM, Blogger kelvin kent said...

İşletme kredisi mi arıyorsunuz? Kişisel krediler, konut kredileri, otomobil kredileri, öğrenci kredileri, borç konsolidasyon kredileri, teminatsız krediler, girişim sermayesi vs. Veya herhangi bir nedenle bir bankadan veya finansal kuruluştan kredi reddedildi. Bizler özel kredi vericisiyiz, düşük faiz oranlı işyerleri ve bireylere kredi veriyoruz ve ekonomik, cazip% 2 Kredi ile ilgileniyorsanız? Bugün (kelvinkentloanfirm83@gmail.com) ile iletişim kurun ve bugün bir kredi alın. Acilen bir krediye veya başka mali yardıma mı ihtiyacınız var? Şu anda üzerinden% 2'lik (2%) faizli e-postaya her tür kredi teklif ediyoruz: kelvinkentloanfirm83@gmail.com. Aşağıdaki bilgiler: tam adı, doğum :: Ülke: Meslek: Kredi Miktarı: Kredi Süresi: Amaç: aylık gelir: gönderildi. (Kelvinkentloanfirm83@gmail.com)

 

Post a Comment

<< Home